Akredytacja kierunku astronomia

Z przyjemnością informujemy, że prowadzony przez nasz Wydział kierunek studiów astronomia uzyskał ponownie pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PKA potwierdziła, że kierunek spełnia wszystkie kryteria ustalone w rozporządzeniu Ministra i Szkolnictwa Wyższego, a proces kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

W ocenie Komisji koncepcja elitarnych studiów, kształcących głównie przyszłych zawodowych astronomów realizowana w ścisłym powiązaniu z prowadzonymi w Jednostce badaniami naukowymi na światowym poziomie jest zgodna ze strategią i misją Uniwersytetu Wrocławskiego. Program studiów odzwierciedla zarówno potrzeby badawcze Jednostki jak i potrzeby społeczeństwa i gospodarki.

Kolejną ocenę programową kierunku astronomia będziemy przechodzić w roku akademickim 2026/27.

Drzwi Otwarte Wydziału Fizyki i Astronomii - 24 IV 2021

24 kwietnia 2021 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością podjęcia studiów na naszym Wydziale na Drzwi Otwarte.

Wydarzenie będzie zdalne i na żywo, a dostęp do niego będzie przez platformę TEAMS. Maturzyści, kandydaci na studia – już teraz zapiszcie sobie link i zapamiętajcie datę – 24.04.2021:

https://msteams.link/NDF8

Rozpoczęcie o godzinie 11:00, Planowane zakończenie o godzinie 13:30. Szczegółowy program znajdziecie w niniejszym pliku.

Co czeka kandydatów?

1) kilka krótkich wystąpień przygotowanych przez doktorantów, studentów i wykładowców. Przez godzinę chcemy Wam opowiedzieć, czym się zajmujemy, co badamy – pokazać, że już na etapie studiów włączamy naszych studentów w poważne badania i naukowa przygoda rozpoczyna się właściwie od razu po przekroczeniu murów wydziału.

2) gdy opowiemy Wam o sobie – będziemy chcieli dać Wam czas i szansę na zadanie pytań nam. Pamiętajcie – zasada jest jedna – nie ma głupich pytań, mogą być tylko głupie odpowiedzi. Postaramy się by ich nie było – ale przede wszystkim liczymy, że uda nam się rozwiać wszystkie Wasze wątpliwości. Ta sesja Q&A zajmie około 40 minut

Widzimy się 24.04.2021 o 11:00