Ogłoszenia dla studentów

Ogłoszenia na dzień 29.03.2018 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiegoz dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim

Na podstawie § 7 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim - uchwała Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r., z późniejszymi zmianami, do organizacji roku akademickiego 2017/2018 ogłoszonej komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zajęcia czwartkowe wyznaczone na 4 kwietnia 2018 r. (środa) zostają przeniesione na dzień 16 maja 2018 r. (środa),
2) dzień rektorski (Juwenalia) wyznaczony na 10 maja 2018 r. (czwartek) zostaje przeniesiony na dzień 17 maja 2018 r. (czwartek).


 

Ogłoszenia na dzień 10.01.2018 r.

Komunikat w sprawie godzin dziekańskich w dniu 11.01.2018 r.

Zapraszam wszystkich studentów Astronomii na SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI, które odbędzie się w CZWARTEK 11 Stycznia 2018 w GODZINACH 11:00-15:00 W SALI
IM. PROF. JANA RZEWUSKIEGO. W spotkaniu udział wezmą zaproszeni przedstawiciele firm Gigaset, Innect, Grinn, Grinn, NeuroSys, Nokia, Ultimo oraz PiLab. Informuję jednocześnie, że Pan Dziekan ogłosił GODZINY DZIEKAŃSKIE w czwartek od 11:00 do 15:00. Więcej informacji o spotkaniu w pliku pdf.


 

Ogłoszenia na dzień 21.12.2017 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.

W dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek) zostają wprowadzone od godziny 14:00 godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Wrocławskim.


Ogłoszenia na dzień 05.10.2017 r.

Uwaga II rok astronomii (studia licencjackie)

Plan dla II roku astronomii piątkowy i poniedziałkowy uległ zmianie, została uwzględniona w nim "Pracownia komputerowa metod matematycznych 2". To spowodowało przesunięcie pozostałych zajęć. Wykład Algorytmy i programowanie będzie się odbywał w piątki o godzinie 11:00. Natomiast ćwiczenia z Rachunku prawdopodobieństwa i statystyki w poniedziałki o 17:00.


Ogłoszenia na dzień 28.09.2017 r.

W związku z otwartą uniwersytecką debatą na temat założeń projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Ustawa 2.0, w dniu 4 października 2017 r., od godziny 9.30 do godziny 14.00, ogłoszone są godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyskusja odbędzie się w sali 1D im. Unii Europejskiej w budynku „D” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (godzina rozpoczęcia debaty - 10.00).


Uwaga I rok astronomii (studia licencjackie)

Zapraszamy studentów I roku na szkolenie biblioteczne (do wyboru):
02 października godz. 13:00-14:00
04 października godz. 9:00-10:00
06 października godz. 12:00-13:00
Biblioteka IF sala 73 (parter). Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe.


Ogłoszenia na dzień 27.09.2017 r.

Uwaga I rok astronomii (studia licencjackie)

Zapisy na zajęcia w usoswebie, w semestrze zimowym, zaczną się we wtorek, 26 września, o godz. 18 i potrwają do 6 października.


Przypominam, że studenci powinni zapisywać się w USOSie w zależności od wybranej ścieżki (A lub B) na ćwiczenia z przedmiotów Matematyka 1 lub Analiza matematyczna 1 do prowadzących:

  • Matematyka 1 - dr U. Bak-Stęślicka, dr G. Michalska
  • Analiza matematyczna 1 - dr W. Szewczuk, dr E. Niemczura

Studenci, którzy potrzebują przepisać oceny proszeni są o zgłaszanie się z podaniem do mnie, ponieważ muszę zaopiniować wniosek adresowany do Prodziekana ds. Studenckich i Komputeryzacji dra hab. Andrzeja Frydryszaka. Po zaopiniowaniu podanie będzie przekazane przez sekretariat IA do dziekanatu. Przepisania ocen można dokonać przez pierwsze dwa tygodnie semestru zimowego.


Pani K. Bykowska z dziekanatu prosi, aby osoby z drugiego naboru zgłaszały się do dziekanatu raczej w drugim tygodniu października po odbiór legitymacji, wcześniej jeszcze ich nie będzie. Jeżeli ktoś będzie potrzebował zaświadczenia o studiowaniu itp., ma pełne prawo zgłosić się po nie od 2 października.


Szkolenie bhp dla nowo przyjętych studentów i doktorantów 2017/2018

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich) rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/18.

Uprzejmie informujemy, że:

  1. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2017/18 zgodnie z zarządzeniem nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbędzie się w formie nauczania na odległość.
  2. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
  3. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46
  4. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:
  • Termin 1 – od 15 października 2017 r. do 30 styczeń 2018 r.,
  • Termin 2 – od 15 marca do 30 czerwca 2018 r. – nabór międzysemestralny.

Uroczysta immatrykulacja dla pierwszorocznych studentek i studentów odbędzie się 28 września o 14.00 w Oratorium Marianum przy pl. Uniwersyteckim 1. Obecność obowiązkowa. W samo południe, 28 września, zapraszamy na Wydział Fizyki i Astronomii, na spotkania organizacyjne, podczas których studentki i studenci uzyskają podstawowe informacje na temat funkcjonowania na Wydziale, zapisów na zajęcia, zaliczeń itp.

Studentki i studenci astronomii (I rok) spotkają się w sali 119 o 12:00. 

Z-ca Dyr. ds. Dydaktycznych dr hab. R. Falewicz