Popularyzacja

Popularyzacja

Astronomia jest nauką, która fascynuje prawie każdego.  Nic dziwnego — ogrom otaczającego nas Wszechświata czasami wręcz przeraża. Chcielibyśmy wiedzieć jaką cząstkę tego Wszechświata stanowimy. Jak on jest zbudowany?  Kiedy powstał i jak się zmienia?  Czy coś nam zagraża?  Na te wszystkie pytania astronomowie próbują od setek lat znaleźć odpowiedzi.  A my staramy się cząstkę tej wiedzy przekazać zainteresowanym w możliwie przystępny sposób.  Stąd prowadzony od ponad 20 lat piątkowy cykl wykładów popularnonaukowych, stąd nasze zaangażowanie w Festiwal Nauki i inne okazjonalne imprezy popularnonaukowe.

Astronomię staramy się przede wszystkim przybliżyć ludziom młodym, dla których ciekawość świata jest cechą naturalną. Dlatego organizujemy lub wspieramy różnego rodzaju projekty m.in. Szkolne Warsztaty AstronomiczneOgólnopolskie Spotkania Astronomiczne, konkursy i obozy astronomiczne.  W tym też celu powstała u nas Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii PLANETARIUM.  To niewielkie, zbudowane i oprogramowane własnymi siłami planetarium to namiastka prawdziwego planetarium, które marzy nam się we Wrocławiu.