Studia astronomiczne

Studia astronomiczne

Studia na kierunku astronomia są studiami wyjątkowymi.  Częściowo ze względu na kameralność tych studiów, która bardzo ułatwia kontakt między studentami a prowadzącymi zajęcia. Ale przede wszystkim ze względu na przedmiot studiów, który najczęściej znajduje się bardzo daleko.  Tym niemniej astronomia jest nauką jak najbardziej ścisłą.  Z pokrewnymi studiami, przede wszystkim studiami fizyki, łączy nasze studia konieczność zdobycia na wstępie podstaw matematyczno-fizycznych.  Dzięki nim studenci uczą się rozumieć jak "działa" Wszechświat.  Ale nie tylko.  To czego staramy się nauczyć naszych studentów to przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów oraz znakomite obycie z technikami komputerowymi.  A poza tym staramy się zaszczepić im ciekawość świata.

Na kierunku astronomia proponujemy studia I i II stopnia. Te pierwsze trwają 3 lata i kończą się zdobyciem dyplomu licencjackiego. Te drugie, dwuletnie, to studia magisterskie kończące się zdobyciem tytułu magistra astronomii. Jest jeszcze III stopień naszych studiów — 4-letnie studia doktoranckie. To nie tyle studia, ile raczej wstęp do samodzielnej pracy naukowej.  Zajęć regularnych jest na tych studiach niewiele, ba, doktoranci sami prowadzą zajęcia dla studentów. Większość czasu doktoranci spędzają na realizacji własnego naukowego projektu badawczego, którego ukoronowaniem jest praca doktorska i stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.