Przygotowania do uruchomienia projektu ROSIE

21 października 2021 roku w Obserwatorium Astronomicznym UWr w Białkowie przebywała grupa ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), dla której Uniwersytet Wrocławski oraz poznańska firma ITTI sp. z o.o. przygotowują system monitorowania emisji radiowej Słońca w pasmach 10.7 cm i 30 cm. System nosi wdzięczną nazwę "ROSIE" (różyczka), co można  rozwinąć jako: Radio Observations of the Solar Impulsive Emissions. Dzięki danym gromadzonym przez system ROSIE Unia Europejska uniezależni się od zewnętrznych źródeł kluczowych i szeroko wykorzystywanych wskaźników poziomu aktywność magnetycznej Słońca, która bezpośrednio wpływa na stan tak zwanej pogody kosmicznej (czyli parametry ośrodka międzyplanetarnego) oraz istotne zjawiska geofizyczne.

Pięciometrowy alt-azymutalny radioteleskop systemu ROSIE zostanie zainstalowany w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie, w pobliżu pawilonu Dużego Koronografu. Pomiary wykazały, że w otoczeniu Obserwatorium poziom zakłóceń elektromagnetycznych jest znikomo mały. Obserwacje strumieni oraz widm emisji radiowej Słońca w pasmach 1 GHz i 2.8 GHz będą wykonywane jednocześnie przez dwa niezależne systemy odbiorcze zainstalowane na jednej antenie, przy czym oba systemy będą działały z milisekundową czasową zdolnością rozdzielczą. W przyszłości system może zostać rozbudowany, aby umożliwić nieprzerwane obserwacje Słońca przez 24 godziny na dobę.

Zebrane dane obserwacyjne będą udostępniane w czasie rzeczywistym instytucjom unijnym Unii Europejskiej. agencjom rządowym państw-członków Unii Europejskiej, instytucjom badawczym a także będą powszechnie dostępne poprzez dedykowany portal WWW.  Dodatkowo dane z radioteleskopu będą prezentowane w czasie rzeczywistym na stanowisku "Radioastronomia" w sali "Eksploratorium" nowego Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie, przeznaczonym dla szeroko rozumianej edukacji młodzieży szkolnej.

Zdjęcie po lewej przedstawia uczestników rozmów na schodach przygotowującego się do otwarcia Centrum Edukacji Astronomicznej w Białkowie. Zdjęcie po prawej pokazuje to ściernisko, gdzie zostanie postawiony radioteleskop.

Konkurs dla młodego naukowca

Ogłoszony został konkurs na stypendium naukowe dla młodego naukowca. Jego temat to Sejsmiczne ograniczenia na budowę wewnętrzną gwiazd typu widmowego A i F.

Termin składania wniosków upływa 10 listopada tego roku. Wszystkie szczegóły konkursu znajdziecie tutaj.