Pracownicy

Pracownicy

Imię i nazwisko E-mail
@astro.uni.wroc.pl
Telefon
71 33780..
Strona
osobista

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

nazwa

   
dr Urszula BĄK-STĘŚLICKA bak 93  
dr hab. prof. U.Wr. Arkadiusz BERLICKI berlicki 77 AB
prof. dr hab. Henryk CUGIER cugier 74  
prof. dr hab. Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ daszynska 75  
dr hab. Robert FALEWICZ falewicz 66 RF
dr Sylwester KOŁOMAŃSKI kolomanski 94 SK
dr Grzegorz KOPACKI kopacki 71 GK
dr Gabriela MICHALSKA michalska 97 GM
dr hab. Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZ molenda 76 JMZ
dr Dawid MOŹDZIERSKI mozdzierski 92  
dr Tomasz MROZEK mrozek 94 TM
dr Ewa NIEMCZURA eniem 80 EN
prof. dr hab. Andrzej PIGULSKI pigulski 65  
dr Krzysztof RADZISZEWSKI radziszewski 71 KR
prof. dr hab. Paweł RUDAWY rudawy 70 PR
dr Wojciech SZEWCZUK szewczuk 91 WS
prof. dr hab. Michał TOMCZAK (Dyrektor) tomczak 68  
dr Przemysław WALCZAK walczak 91 PW
Emerytowani pracownicy naukowo-dydaktyczni:      
dr hab. Jerzy BEM bem    
dr Irena GARCZYŃSKA igarcz 67  
prof. dr hab. Jerzy JAKIMIEC jjakim 69  
dr hab. Maria JAKIMIEC mjakim    
prof. dr hab. Mikołaj JERZYKIEWICZ mjerz 77  
prof. dr hab. Bogdan ROMPOLT rompolt 72  
Pozostali pracownicy:      
Marek BAJA (Białków)   71 3898024 w.25  
mgr Barbara CADER-SROKA cader 67  
mgr Agnieszka KOZŁOWSKA kozlowska 61  
Krzysztof KRAWCZUK (Białków)   71 3898024 w.22  
inż. Adam MARKIEWICZ (Warsztat) markiewicz 79  
dr Paweł PREŚ pres 64 PP
Ewa WÓJTOWICZ (Sekretariat) wojtowicz 60  
Jolanta ZAGÓRNA      
Pozostali emerytowani pracownicy:      
dr inż. Adam BUCZYŁKO buczylko    
Joanna KWIATKOWSKA kwiatkowska    
Stanisław LEŚNIAK      
Hanna MIŁUCH (Białków)      
Stanisław WŁADYCZUK      
Teresa TOMKOWID tomkowid    
Byli pracownicy:      
dr Arun KUMAR AWASTHI awasthi   AKA
dr Ryszarda GETKO getko    
dr Milena RATAJCZAK milena   MR

Zakład:

- Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej (ZAiAK),
- Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej (ZHiFK).

 

Lista publikacji

Objaśnienia do tabeli

Publikacje z poprzednich lat

Publikacje w roku 2019

liczba prac: 5

ID Data publ. Autorzy — Źródło — Tytuł
2019.02.10 (online 2019.02.08) Pedersen M.G., Chowdhury S., Johnston C., Bowman D.M., Aerts C., Handler G., De Cat P., Neiner C., David-Uraz A., Buzasi D., Tkachenko A., Simón-Díaz S., Moravveji E., Sikora J., Mirouh G.M., Lovekin C.C., Cantiello M., Daszyńska-Daszkiewicz J., Pigulski A., Vanderspek R.K., Ricker G.R.
The Astrophysical Journal Letters 872, L9, 1-11 [DOI] [arXiv]
Diverse variability of O and B stars revealed from 2-minute cadence light curves in sectors 1 and 2 of the TESS mission: selection of an asteroseismic sample
2019.02.10 (online 2019.02.13) Graczyk D., Pietrzyński G., Gieren W., Storm J., Nardetto N., Gallenne A., Maxted P.F.L., Kervella P., Kołaczkowski Z., Konorski P., Pilecki B., Zgirski B., Górski M., Suchomska K., Karczmarek P., Taormina M., Wielgórski P., Narloch W., Smolec R., Chini R., Breuval L.
The Astrophysical Journal 872, 85, 1-13 [DOI] [arXiv]
Testing systematics of Gaia DR2 parallaxes with empirical surface brightness: color relations applied to eclipsing binaries
2019.02 (online 2019.02.07) Hełminiak K.G., Tokovinin A., Niemczura E., Pawłaszek R., Yanagisawa K., Brahm R., Espinoza M., Ukita N., Kambe E., Ratajczak M., Hempel M., Jordán A., Konacki M., Sybilski S., Kozłowski S.K., Litwicki M., Tamura M.
Astronomy & Astrophysics 622, A114, 1-22 [DOI] [arXiv]
Orbital and physical parameters of eclipsing binaries from the All-Sky Automated Survey catalogue. X. Three high-contrast systems with secondaries detected with IR spectroscopy
2019.03 (online 2019.01.17) Hełminiak K.G., Konacki M., Maehara H., Kambe E., Ukita N., Ratajczak M., Pigulski A., Kozłowski S.K.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 484, 451-475 [DOI] [arXiv]
HIDES spectroscopy of bright detached eclipsing binaries from the Kepler field. III. Spectral analysis, updated parameters and new systems
2019.01 (online 2018.12.20) Rauw G., Pigulski A., Nazé Y., David-Uraz A., Handler G., Raucq F., Gosset E., Moffat A.F.J., Neiner C., Pablo H., Popowicz A., Rucinski S.M., Wade G.A., Weiss W.W., Zwintz K.
Astronomy & Astrophysics 621, A15, 1-16 [DOI] [arXiv]
BRITE photometry of the massive post-RLOF system HD149404Publikacje z poprzednich lat:

(w nawiasie liczba publikacji)

2011
(47)
2012
(46)
2013
(57)
2014
(40)
2015
(44)
2016
(44)
2017
(51)
2018
(51)
   
2001
(24)
2002
(43)
2003
(23)
2004
(32)
2005
(40)
2006
(36)
2007
(54)
2008
(46)
2009
(42)
2010
(53)
1991
(10)
1992
(12
)
1993
(13)
1994
(25)
1995
(17)
1996
(19)
1997
(13)
1998
(31)
1999
(29)
2000
(22)
1981
(9)
1982
(19)
1983
(11)
1984
(28)
1985
(6)
1986
(40)
1987
(23)
1988
(24)
1989
(22)
1990
(22)
1971
(14)
1972
(9)
1973
(11)
1974
(13)
1975
(8)
1976
(6)
1977
(9)
1978
(6)
1979
(11)
1980
(19
)
1961
(18)
1962
(15)
1963
(14)
1964
(26)
1965
(20)
1966
(38)
1967
(17)
1968
(21)
1969
(37)
1970
(19)
1951
(12)
1952
(16)
1953
(32
)
1954
(9)
1955
(18)
1956
(32)
1957
(30)
1958
(23)
1959
(27)
1960
(23)
          1946
(10)
1947
(1)
1948
(24)
1949
(7)
1950
(13)

 

Objaśnienia

Strona ta zawiera listę prac osób, które w chwili publikacji były pracownikami (także emerytowanymi), doktorantami bądź studentami Instytutu Astronomicznego U.Wr. Osoby te na liście autorów wyróżnione są kolorem niebieskim. W zależności od rodzaju pracy, jej tytuł został wyróżniony następującym kolorem:

  • czerwonym — prace w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym (obecnie z tzw. listy filadelfijskiej),
  • pomarańczowym — prace konferencyjne opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej,
  • zielonym — pozostałe prace konferencyjne,
  • brązowym — inne recenzowane prace naukowe,
  • fioletowym — publikacje popularnonaukowe, sprawozdania, raporty, także prace przeglądowe w języku polskim,
  • różowym — książki, monografie i podręczniki w języku polskim,
  • jasnoniebieskim — publikacje elektroniczne.

Obrazki przy każdej z prac (ID) oznaczają zakład, którego pracownikiem jest autor z IA UWr:

  • — publikacje ZAiAK,
  • — publikacje ZHiFK.

Lista publikacji jest chronologiczna (najnowsze prace na górze), a z poprzednich lat — alfabetyczna.