Badania naukowe

Badania naukowe

Badania naukowe to — obok dydaktyki — najważniejsza część naszej działalności. W IA UWr. działalność naukową prowadzą dwa zakłady: Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej (ZAiAK) oraz Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej (ZHiFK), każdy zatrudniający 8-10 osób na etatach naukowo-dydaktycznych.  Obiektem badań naukowców z ZHiFK jest oczywiście Słońce, a w szczególności aktywne zjawiska zachodzące w jego fotosferze, chromosferze i koronie.  Wrocławscy astrofizycy zajmują się zaś głównie gwiazdami zmiennymi, które badają metodami tzw. asterosejsmologii. Ta rozwijająca się coraz burzliwiej technika pozwalająca "zajrzeć" do wnętrz gwiazdowych może wkrótce pomóc poznać dużo lepiej fizykę ewolucji niektórych gwiazd, zwłaszcza masywnych.  IA UWr stanowi jeden z węzłów helio- i asterosejsmologicznej sieci naukowej HELAS, która niedługo zakończy swoją 5-letnią działalność.

Wynikiem pracy naukowej są publikacje; listę naszych publikacji prezentujemy w tej zakładce.  Zanim wyniki ukażą się na piśmie są często dyskutowane podczas naszych seminariów: dwa tematyczne seminaria oraz Journal Club stanowią forum wymiany myśli, ciekawych odkryć, zarówno naszych własnych, współpracowników z zagranicy jak i zaproszonych gości.

Użyteczne zakładki

Użyteczne zakładki

Oto zakładki do niektórych użytecznych stron:

Bazy danych astronomicznych:

 • ADS (Astrophysics Data System), abstrakty
 • ADS (Astrophysics Data System), artykuły "on-line"
 • Astro-ph, serwis artykułów naukowych
 • CDS (Centre de Donnees Stellaires), Strasbourg, katalogi astronomiczne
 • DSL (Double Star Library), gwiazdy podwójne
 • DSS (Digitized Sky Survey), ESO, fotograficzna mapa nieba
 • HST (Hubble Space Telescope), archiwum danych
 • MACHO, baza danych fotometrycznych projektu
 • SDSS (Sloan Digital Sky Survey), archiwum danych
 • WEBDA gromady otwarte

Strony z nowinkami astronomicznymi:

Strony informacyjne poświęcone poszczególnym obiektom:

Sieci obserwacyjne, obserwatoria:

 • DSN (Delta Scuti Network)
 • WET (Whole Earth Telescope)
 • ESO (European Southern Observatory)
 • SAAO (South African Astronomical Observatory)

Czasopisma i biuletyny astronomiczne:

Oprogramowanie astronomiczne, teleskopy:

Ciekawe projekty astronomiczne:

Strony konferencji naukowych:

Serwisy pogodowe: