Seminarium ZAiAK

Seminarium astrofizyczne

Seminarium astrofizyczne odbywa się obecnie w poniedziałki o godz. 10:30. Oto plan seminariów:

ROK AKADEMICKI 2016/17:

 • 12.06.2017 — Ewa NIEMCZURAHD 66051 — gwiazda chemicznie osobliwa w układzie podwójnym zaćmieniowym
 • 05.06.2017 — Krzysztof HEŁMINIAK (Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN, Toruń): Projekt CREME — Comprehensive Research with Echelles on the Most interesting Eclipsing binaries
 • 22.05.2017 — Zbigniew KOŁACZKOWSKIPrecyzyjna astrometria z zastosowaniem katalogu Gaia-DR1. II. Przykłady zastosowań
 • 15.05.2017 — Jan JANÍK (Masarykova Univerzita, Brno, Czechy): Gorące gwiazdy w Brnie
 • 08.05.2017 — Grzegorz KOPACKI: Parametry fizyczne gromad kulistych z porównania obserwowanych okresów gwiazd typy RR Lyrae z modelowymi
 • 10.04.2017 — Paweł PIETRUKOWICZ (Obserwatorium Astronomiczne UW, Warszawa): O odkryciu nowej klasy gwiazd pulsujących
 • 27.03.2017 — Dawid MOŹDZIERSKI: Asterosejsmologia gwiazd typu β Cephei w NGC 6910
 • 13.03.2017 — Joanna MOLENDA-ŻAKOWICZPowstawanie i własności gwiazd chemicznie osobliwych typu λ Bootis
 • 06.03.2017 — Przemysław WALCZAK: Nieprzezroczystości gwiazd typu β Cephei/SPB
 • 27.02.2017 — Gabriela MICHALSKAUkład podwójny 57 Cygni
 • 16.01.2017 — Jadwiga DASZYŃSKA-DASZKIEWICZ: Zmienne typu Maia: nowa/stara klasa gwiazd pulsujących
 • 09.01.2017 — zebranie robocze BRITE-a
 • 19.12.2016 — Wojciech SZEWCZUK: Asymptotyczne struktury w widmach oscylacji gwiazd SPB
 • 12.12.2016 (10:00) — publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Dawida Moździerskiego
 • 05.12.2016 — Milena RATAJCZAK: Obserwacje układów podwójnych zaćmieniowych przez pryzmat CHIRONa
 • 28.11.2016 — Filiz KAHRAMAN ALIÇAVUŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turcja): Eclipsing binary stars with a δ Scuti component
 • 21.11.2016 — Andrzej PIGULSKI: Pulsacje w ciasnych układach podwójnych
 • 14.11.2016 — Henryk CUGIER: O obfitościach C, N i O w gwiazdach typu α Cygni i β Cephei
 • 07.11.2016 — Zbigniew KOŁACZKOWSKI: Precyzyjna astrometria z zastosowaniem katalogu Gaia DR1
 • 26.10.2016 (środa, 11:00) — Denis SHULYAK (Georg-August-Universität, Getynga, Niemcy): Detecting strongest magnetic fields in M dwarf stars 
 • 24.10.2016 — Aleksander KUREK (OA UJ): Postępy w wybranych technikach obrazowania astronomicznego z wysoką rozdzielczością kątową
 • 10.10.2016 — zebranie robocze BRITE-a
 • 03.10.2016 — zebranie ZAiAK