Seminarium instytutowe - Więcej

ROK AKADEMICKI 2016/17:

  • 29.05.2017 — Arkadiusz BŁAUT (Instytut Fizyki Teoretycznej, UWr): Detekcja fal grawitacyjnych w detektorach kosmicznych
  • 24.04.2017 — Bożena CZERNY (Instytut Fizyki Teoretycznej PAN, WArszawa): Kwazary i ciemna energia
  • 03.04.2017 — Grzegorz PIETRZYŃSKI (Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN, Warszawa): Projekt Araukaria czyli jak zmierzyć Wszechświat z dokładnością do 1%