Wykłady popularnonaukowe

W roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na kolejny cykl wykładów popularno-naukowych. Wszystkie wykłady odbywają się w sali wykładowej Instytutu Astronomicznego na ul. Kopernika 11. Wykład wygłaszany jest dwukrotnie, o 17:00 i o 19:00, i trwa około godziny. Jeśli jest pogoda, po wykładzie planowany jest pokaz nieba za pomocą 20-cm refraktora Clarka-Repsolda. Wstęp wolny.

Data Godz. Wykładowca Tytuł wykładu
10 XI 2017 1700
1900
mgr Przemysław Mikołajczyk
Gromady gwiazd
17 XI 2017 1700
1900
dr Joanna Molenda-Żakowicz
Ziemianin szuka domu w układzie TRAPPIST-1
1 XII 2017 1700
1900
dr Urszula Bąk-Stęślicka
Poszukiwanie życia na Marsie
15 XII 2017 1700
1900
dr Sylwester Kołomański
Paradoks słabego młodego Słońca
5 I 2018 1700
1900
mgr Amadeusz Miszuda
Kosmiczny teleskop Kepler
19 I 2018 1700
1900
dr Ewa Niemczura
Misja TESS - nowy łowca planet
9 II 2018 1700
1900
dr Katarzyna Łuszczek (PWr)
Surowce pozaziemskie - gdy Ziemia to za mało 
23 II 2018 1700
1900
prof. Andrzej Pigulski
Wulkany w Układzie Słonecznym
9 III 2018 1700
1900
dr Wojciech Szewczuk
Cel - Księżyc
23 III 2018 1700
1900
dr Przemysław Walczak
Wybrane misje kosmiczne, część 2
6 IV 2018 1700
1900
dr Tomasz Mrozek
Tajemnice pasa Kuipera
20 IV 2018 1700
1900
mgr Katarzyna Mikuła
Słońce dawniej, Słońce dziś
(o obserwacjach Słońca na przestrzeni wieków)

11 V 2018 1700
1900
dr Milena Ratajczak
Kolory Wszechświata
25 V 2018 1700
1900
dr Dawid Moździerski
O KIC 8462852, czyli gwieździe "Where is The Flux"
8 VI 2018 1700
1900
dr hab. Robert Falewicz
Fale grawitacyjne

Uwaga: ze względu na obowiązujący od jakiegoś czasu zakaz parkowania wzdłuż ulicy Kopernika przy Instytucie, na czas wykładów popularnych zapraszamy na nasz wewnętrzny parking znajdujący się na tyłach Instytutu.

Dojazd poprzez bramę wjazdową znajdująca się od ulicy Heweliusza.

Lokalne Bazy Danych

Lokalne bazy danych

Lokalne bazy danych zawierają informacje, które nie mogą być publikowane w pełnej postaci w czasopiśmie naukowym lub też nie są wcale publikowane w ten sposób, a jednocześnie mogą być użyteczne dla wielu badaczy. Obecnie udostępniamy cztery lokalne bazy danych:

Zakładka Katalog rentgenowskich wyrzutów plazmy

 

Baza danych zawiera katalog 368 rentgenowskich wyrzutów plazmy obserwowanych teleskopem SXT w ciągu pełnego okresu działalności japońskiego satelity rentgenowskiego YOHKOH. Strona tej bazy otwiera się w oddzielnym oknie.

Zakładka Zmienne w polu Keplera

 

Baza danych zawierająca katalog gwiazd zmiennych w polu obserwacji satelity Kepler a znalezionych w obserwacjach z pierwszych 17 miesięcy pracy północnej stacji projektu ASAS (ASAS-North). Znajdują się w niej informacje dla 947 gwiazd zmiennych lub podejrzanych o zmienność. Strona tej bazy danych otwiera się w oddzielnym oknie. Szczegółowy opis bazy danych można znaleźć w pracy: Pigulski i in., 2009, Acta Astronomica 59, 33.

Zakładka Gwiazdy zmienne OGLE-I

 

Baza danych zawierająca informacje na temat 2016 gwiazd zmiennych znalezionych w czterech polach projektu OGLE-I, MM1-A, MM1-B, MM7-A i MM7-B. Strona tej bazy danych otwiera się w oddzielnym oknie. Szczegółowy opis bazy danych można znaleźć w pracy: Pigulski i in., 2003, Acta Astronomica 53, 27.

Zakładka Ilustrowany Atlas Protuberancji

 

Baza danych zawiera zdjęcia różnych rodzajów protuberancji wykonane w filtrach Hα małym (Wrocław) i dużym (Białków) koronografem. Atlas zawiera zdjęcia pro tuberancji spokojnych (quiescent), eruptywnych (eruptive), aktywowanych (activated) i inneych (miscellaneous) oraz pętle porozbłyskowe (post flare loops). Strona tej bazy danych otwiera się w oddzielnym oknie.