Wykłady popularnonaukowe

W roku akademickim 2018/2019 zapraszamy na kolejny cykl wykładów popularno-naukowych. Wszystkie wykłady odbywają się w sali wykładowej Instytutu Astronomicznego na ul. Kopernika 11. Jeśli jest pogoda, po wykładzie planowany jest pokaz nieba za pomocą 20-cm refraktora Clarka-Repsolda. Wstęp wolny.

Data Godz. Wykładowca Tytuł wykładu
9 XI 2018 1700
1900
dr Paweł Preś Po co nam słoneczna sonda Parkera?
23 XI 2018 1700
1900
mgr Mirosława Aramowicz
Co tak naprawdę wiemy o pulsarach?
7 XII 2018 1700
1900
dr hab Joanna Molenda-Żakowicz
Mars na mapie
11 I 2019 1700
1900

mgr Piotr Kołaczek-Szymański
mgr Krzysztof Kotysz

Trzy miejsca we Wszechświecie, gdzie zawodzi zdrowy rozsądek
Czy istnieje życie rozumne na Ziemi? 
25 I 2019 1700
1900
dr Tomasz Jakubowski
Dlaczego warto badać meteoryty?
22 II 2019 1700
1900
dr Sylwester Kołomański
Niesamowity Układ Słoneczny
8 III 2019 1700
1900

mgr Przemysław Mikołajczyk
dr Ewa Niemczura

Kobiety w astronomii, cz. I
Kobiety w astronomii, cz. II
22 III 2019 1700
1900
prof. Arkadiusz Berlicki
Merkury - planeta wielkich kontrastów 
5 IV 2019 1700
1900
dr Tomasz Mrozek
Koniec rentgenowskiej karuzeli. RHESSI 2002-2018.
26 IV 2019 1700
1900
dr hab. Robert Falewicz
mgr Piotr Kołaczek-Szymański
Kilonowa - od błysków gamma do fal grawitacyjnych
Trzy miejsca we Wszechświecie, gdzie zawodzi zdrowy rozsądek
10 V 2019 1700
1900
 prof. Michał Tomczak Jak zobaczyć zorze polarne w Polsce? 
24 V 2019 1700
1900
mgr Krzysztof Kotysz
dr hab Robert Falewicz
Czy istnieje życie rozumnie na Ziemi?
Kilonowa - od błysków gamma do fal grawitacyjnych 
7 VI 2019 1700
1900
mgr Amadeusz Miszuda
Misje Voyager - wyprawa w nieznane 
14 VI 2019 1700
1900
dr Jakub Ciążela
Gdzie szukać złota na Marsie? 

Uwaga: ze względu na obowiązujący od jakiegoś czasu zakaz parkowania wzdłuż ulicy Kopernika przy Instytucie, na czas wykładów popularnych zapraszamy na nasz wewnętrzny parking znajdujący się na tyłach Instytutu.

Dojazd poprzez bramę wjazdową znajdująca się od ulicy Heweliusza.

Lokalne Bazy Danych

Lokalne bazy danych

Lokalne bazy danych zawierają informacje, które nie mogą być publikowane w pełnej postaci w czasopiśmie naukowym lub też nie są wcale publikowane w ten sposób, a jednocześnie mogą być użyteczne dla wielu badaczy. Obecnie udostępniamy cztery lokalne bazy danych:

Zakładka Katalog rentgenowskich wyrzutów plazmy

 

Baza danych zawiera katalog 368 rentgenowskich wyrzutów plazmy obserwowanych teleskopem SXT w ciągu pełnego okresu działalności japońskiego satelity rentgenowskiego YOHKOH. Strona tej bazy otwiera się w oddzielnym oknie.

Zakładka Zmienne w polu Keplera

 

Baza danych zawierająca katalog gwiazd zmiennych w polu obserwacji satelity Kepler a znalezionych w obserwacjach z pierwszych 17 miesięcy pracy północnej stacji projektu ASAS (ASAS-North). Znajdują się w niej informacje dla 947 gwiazd zmiennych lub podejrzanych o zmienność. Strona tej bazy danych otwiera się w oddzielnym oknie. Szczegółowy opis bazy danych można znaleźć w pracy: Pigulski i in., 2009, Acta Astronomica 59, 33.

Zakładka Gwiazdy zmienne OGLE-I

 

Baza danych zawierająca informacje na temat 2016 gwiazd zmiennych znalezionych w czterech polach projektu OGLE-I, MM1-A, MM1-B, MM7-A i MM7-B. Strona tej bazy danych otwiera się w oddzielnym oknie. Szczegółowy opis bazy danych można znaleźć w pracy: Pigulski i in., 2003, Acta Astronomica 53, 27.

Zakładka Ilustrowany Atlas Protuberancji

 

Baza danych zawiera zdjęcia różnych rodzajów protuberancji wykonane w filtrach Hα małym (Wrocław) i dużym (Białków) koronografem. Atlas zawiera zdjęcia pro tuberancji spokojnych (quiescent), eruptywnych (eruptive), aktywowanych (activated) i inneych (miscellaneous) oraz pętle porozbłyskowe (post flare loops). Strona tej bazy danych otwiera się w oddzielnym oknie.