Medal Uniwersytetu Wrocławskiego dla prof. Bogdana Rompolta

Miło nam poinformować, że Pan profesor Bogdan Rompolt, emerytowany pracownik naukowy naszego Instytutu, został w tym roku uhonorowany Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym medalem Uniwersytet honoruje osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju uczelni, oraz przysporzyły jej dobrego imienia.

Prof. Bogdan Rompolt miał kluczowy wpływ na powstanie nowoczesnego Obserwatorium UWr w Białkowie. Dzięki jego osobistym staraniom na wyposażeniu Obserwatorium znalazł się jeden z największych na świecie koronografów, instrumentów służących do obserwacji chromosfery i korony słonecznej poza bardzo rzadkimi całkowitymi zaćmieniami Słońca. Umiejętności obserwacyjne profesora Rompolta i jego badania nad dynamiką protuberancji słonecznych rozsławiły na świecie zarówno jego imię jak i imię naszej Uczelni. 

Uroczystość wręczenia Medalu odbyła się 3 października br. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/23 w Auli Leopoldyńskiej.