Astrofizyka Układów Planetarnych

(ćwiczenia)


uwagi ogólne

termin: środy, godzina 16:15

konsultacje: środy, godzina 13:30 - 14:30 i czwartki 16:30 - 17:30 lub, po wcześniejszym umówieniu się emejlowo, inny termin

warunki otrzymania zaliczenia:

  1. aktywny udział w zajęciach - należy przedstawić na ćwiczeniach rozwiązania zadań o sumarycznej liczbie punktów co najmniej 7
  2. przygotowanie do zajęć - należy być na bieżąco z treścią wykładu, a przed zajęciami zapoznać się z listą zadań i przygotować rozwiązania wybranych zadań
  3. zaliczenie kolokwium 'połówkowego' - kolokwium odbędzie się w połowie semestru w przypadku malej aktywności grupy na zajęciach
  4. obecność na zajęciach - w semestrze dopuszczalne sa 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Każda kolejna nieobecność musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Osoby mające więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione będą musiały je odpracować w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia. W przypadku dużej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych decyzje o możliwości uzyskania zaliczenia podejmie zastępca dyr. do spraw dydaktycznych.

listy zadan

  1. lista 1
  2. lista 2
  3. lista 3
  4. lista 4
  5. lista 5

punktacja, nieobecności (stan na 3.01.2018)

Punktacja nie obejmuje zadań zaczętych-nie skończonych.

osoba (imię.nazwisko.) punkty nieobecności
K.B. 10 0
P.D. 3.0 0
A.F. 0.0 3
Be.K. 9.0 0
Ba.K 2.0 0
P.P. 10.0 0
R.P. 4.5 2
T.R. 11.5 1
V.Z. 7.5 1