Tworzenie stron internetowych (HTML, CSS, JavaScript)

(pracownia komputerowa)


uwagi ogólne

termin: środy, godzina 15:00 (sala F)

konsultacje: wtorki 10:00-11:00, środy 16:30 - 17:30 lub, po wcześniejszym umówieniu się mejlowo, inny termin

warunki otrzymania zaliczenia:

  1. udział w zajęciach - przygotowanie serwisu internetowy na dowolny temat z wykorzystaniem HTML i CSS (opcjonalnie +JS)
  2. obecność na zajęciach - w semestrze dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Każda kolejna nieobecność musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Osoby mające więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione będą musiały je odpracować w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia. W przypadku dużej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych decyzję o możliwości uzyskania zaliczenia podejmie zastępca dyr. do spraw dydaktycznych.

Zaliczeniowy serwis internetowy powinien:

materiały do zajęć

prezentacja na temat tworzenia stron internetowych:

podstawowy kod HTML:

aktualny stan prac nad tworzeniem układu strony "jasność graniczna"

zadanie treningowe

W pliku zip (0.9 MB) znajduje się dokument pdf, z którego zawartości należy zrobić jedną stronę w HTML5 (sam tekst tego dokumentu jest też w pliku txt). Dokument zawiera 5 obrazów jpg: mapę nieba i 4 tabele. Tabele te mają się znaleźć w dużej tabeli na końcu dokumentu. Możliwe są dwa rozwiązania, albo tabele w jpg zostaną jako obrazy włożone do komórek dużej tabeli, albo treść tabel w jpg zostanie przepisana do komórek dużej tabeli jako zagnieżdżone table. Wybór opcji należy do Was. Pamiętajcie w tym zadaniu chodzi o przełożenie treści z pdf do html z zachowaniem semantycznego znaczenia poszczególnych części dokumentu (nagłówek, akapit, wypunktowanie, obraz, tabela, itp). Nie jest ważny wygląd - nie zajmujecie się krojem, kolorem czcionek, wyrównaniem tekstu, itp. Po zakończeniu pracy na plikiem html, proszę go zwalidować (validator.w3.org) i poprawić błędy, jeśli będą.

pliki do tworzenia galerii zdjęć na skryptach JavaScript:

inne materialy pomocnicze:

lista obecności

(w przygotowaniu)

A - obecny(a), B - nieobecny(a), C - usprawiedliwione