POWRÓT
SEMINARIUM Z HELIOFIZYKI


UWAGI NATURY "OGÓLNEJ"

Czas trawania wykładu nie może być krótszy niż 30 minut.
Podczas każdych zajęć wygłaszane będą 3 wykłady.
Każdy uczestnik seminarium wygłosi w ciagu semestru 2 wykłady.
Wykład powinien być bogato zilustrowany zdjęciami, tabelami itd.
Wykład powinien być przygotowany starannie zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym.
Uwaga! Przygotowanie seminarium należy zacząc od zapoznania się z informacjami w pracach "Literatura wprowadzająca do seminarium z heliofizyki".

Zasady zaliczenia seminarium z heliofizyki:
uczestnik seminarium otrzyma zaliczenie udziału w seminarium, jeżeli:
1. nie opuści więcej niż 2 zajęć (chyba, że nieobecnosci spowodowane są chorobą udokumentowaną zwolnieniem lekarskim);
2. przygotuje i przedstawi przydzielone mu prezentacje, otrzymując przy tym za nie ocenę pozytywną.

Literatura wprowadzająca do seminarium z heliofizyki
referenci poszczególnych tematów obowiazani są do samodzielnego zapoznania się z podstawowymi wiadomościami zawartymi w poniższych publikacjach:

a) wydawnictwa książkowe dostępne w bibliotece:
0. Aschwanden "Physics of the Solar Corona"
1. Phillips "Guide to the Sun" (biblioteka: A2394)
2. Zirin "Astrophysics of the Sun" (biblioteka: A2239)
3. Cox "Solar Interior and Atmosphere" (biblioteka: A2427)
4. Kipenhahn "Na tropie tajemnic Słońca" (biblioteka: A2480)
5. "The Sun: A Laboratory..."
6. "Advances in solar physics" (biblioteka: A2432)
7. "The sun, our star" (biblioteka: A2330)
8. "Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics"
b) publikacje elektroniczne:
Aschwanden
Gudel
Bastian

UWAGA! Zaleca się samodzielne, aktywne wyszukanie i przygotowanie dodatkowej literatury. Prace na wybrany temat najłatwiej wyszukać (i pobrac w formie elektronicznej) korzystając z:
"The Smithsonian/NASA Astrophysics Data System", wybierając: Smithsonian/NASA ADS Astronomy Query Form; adres www: http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html.


Obecności oraz terminy wykładówTematy wykładów

Lp
TEMAT SEMINARIUM
PRELEGENT
TERMIN PREZENTACJI
1.1 Jądro Słońca i neutrina słoneczne
ApJ, 2001, vol.555, p. l69 (Turck et.al)
ApJ, 2001, vol.555, p. 990 (Bahcall et.al)
ApJ, 2002, vol.565, p. 1366, (Sturrock et.al)
ApJ, 2002, vol.576, p. 1075, (Winnick et.al)
ApJ, 2003, vol.594, p. 1102, (Sturrock et.al)
ApJ, 2003, vol.599, p. 1434, (Couvidat et.al)
ApJ, 2005, vol.605, p. 568, (Sturrock et.al)
ApJ, 2005, vol.621, p. L85, (Bahcall et.al)
ApJ, 2005, vol.626, p. 530, (Bahcall et.al)
"Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics", p. 2577-2617
p. M. Poparda 15 marca 2007
1.2 Modele budowy wewnętrznej Słońca. Warstwa konwektywna, tachoklina, rotacja różnicowa.
Libbrecht et al., Dziembowski et al., w: Cox "Solar Interior and Atmosphere" (biblioteka: A2427) - tylko jako wprow.
Bahcall et al., 2001, ApJ, 555, 990
Bahcall et al., 2005, ApJ, 625, 530
Couvidat et al., 2005, ApJ, 599, 1434
Bahcall, 2003, et al., 2005, ApJ, 625, 530
Rempel et al., 2007, ApJ, 655, 651
Browning et al., 2006, ApJ, 648, L157
p. K. Kubiak 15 marca 2007
1.3 Generacja pól magnetycznych Słońca. Dynamo słoneczne, interakcje pola z plazmą słoneczną, cykliczność.
de Luca et al., w: Cox "Solar Interior and Atmosphere" (biblioteka: A2427) - tylko jako wprow.
Stix: "The Sun"
Ferriz-Mas "where does the solar dynamo operate?", 2003, ICSC symp., 99
Brun et al., 2004, ApJ, 614, 1073
Lin et al., ApJ, 2005, 629, 1164
Dikpati et al., 2004, ApJ, 601, 1136
Schüssler, 2005, A&A, 439, 749
Choudhuri, 2000, J.Astroph.Astr., 21, 372
p. P. Walczak 15 marca 2007
2.1 Rozbłyski słoneczne - środowisko, przebieg, mechanizmy i modele.
WYKLAD ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY 10 MAJA 2007
Aschwanden "Coronna Book"
Svestka "Solar flares"
Aschwanden 2002, Sp.Sci.Rev.101
Sakai, Sp.Sci.Rev., 1996,77,1
p. O. Madej 22 marca 2007
2.2 Emisja prom. gamma, X i UV Słońca spokojnego i rozbłysków słonecznych.
Micea i Marino, A&A 2003,404,637
Brown i in. AdSpR 2002,29,1093
Orlando i in. ApJ: 2001,560,499; 2001,557,906; 2000,528,537; 2000,528,524
Petsov i Acton ApJ,2001,554,416
Kay i in. 2003, A&A, 400, 779
Reale i in. 2001, ApJ, 557, 906
Veronig i in. 2001, HvarOB, 25, 39
Petrosjan i in. 2002, ApJ, 569,459
Mandzhavidze i in. 1998, Highlights of Astronomy, v.11A, 759
Matthews i in. 2001, A&A, 356, 186
Garaimov i in. 2002, SolP콴(s,￿￿07��35��br>
Hurford i in 2003, Apj, 595L, 77
Smith i in., 2003, ApJ, 595L, 81
Saint-Hilaire i in. 2003, SolPhys, 216, 205
Warre i in. 2001, Apj 560, 1045
Zhang et al., 2001, APJ, 561, 396
p. R. Sadowski 22 marca 2007
2.3 Emisja radiowa Słońca spokojnego i emisja radiowa rozbłysków słonecznych.
Bruzek "Ilustrated Glossary..."
Gudel Ann.Rev.A&A, 2002,40,217
Bastian Ann.Rev.A&A, 1998, 36, 131
Aschwanden 2002, Sp.Sci.Rev.101
Bastian Ann.Rev.A&A, 1998, 36, 131
Gudel Ann.Rev.A&A, 2002,40,217
Aschwanden 2002, Sp.Sci.Rev.101
Benz et al., 1996, A&A, 305, 970
p. M. Farfara 22 marca 2007
3.1 Słoneczne obszary aktywne. Morfologia, ewolucja, podstawowe własności.
Liu et al., ApJ 646, 1335, 2006 (Magnet. struct. of Solar Activ. Reg...)
Ugarte-Urra et al., Apj 643, 1245, 2006 (....Variability of the Heating...)
Hahn et al., ApJ 629, 1135, 2005
Aulanier et al."Non potentiality of..." in "Astro. Soc. Pac. Series vol. 155" p. 105 (dostepne u P.R.)
Gelfreik "3D Structure..." in "Astro. Soc. Pac. Series vol. 155" p. 110 (dostepne u P.R.) - koniecznie
Brekke "AR Structure..." in "Astro. Soc. Pac. Series vol. 155" p. 150 (dostepne u P.R.)
van Driel-Gesztelyi "Evolution and decay..." in "Astro. Soc. Pac. Series vol. 155" p. 202 (dostepne u P.R.) - koniecznie
Cox i in., "Solar Interior...", pp. 844-889 - koniecznie
Zirin "Astrophysics of the Sun" rozdz. 10 - koniecznie
Stix "The Sun" pp. 317-332, 351-359
Phillips "Guide to the Sun" pp. 181-225
Aschvanden et al "The new Solar Corona" Ann. Rev. Astro. Astrophys. 2001, 39
Schrijver et al., ApJ, 628, 501, 2005
Bruzek "Ilustrated Glossary..."
p. M. Herezo 29 marca 2007
3.2 Chromosfera i warstwa przejściowa. Morfologia, podstawowe własności, zmienność.
Zirin "Astrophysics of the Sun" rozdz. 7 - koniecznie
Cox i in., "Solar Interior...", pp. 911-932
Stix "The Sun" pp. 317-332
Phillips "Guide to the Sun" pp. 107-130
Veccio et al., A&A, 461, L1, 2007
Tsiropoula et al., A&A, 424, 279, 2004
Wedemeyer et al., A&A, 414, 1121, 2004
Tziotziou et al., A&A, 402, 361, 2003
Kalkofen "The Temp. Struct. of the Chrom." ASP Conf. Ser. vol 286, 443, 2003
Aschvanden et al "The new Solar Corona" Ann. Rev. Astro. Astrophys. 2001, 39
Bruzek "Ilustrated Glossary..."
p. M. Poparda 29 marca 2007
3.3 Spokojne protuberancje słoneczne.
Tandberg-Hanssen: "The nature of solar prominences", Kluwer, 1995
Low i in. ApJ, 594,1060?1067,2003
Karpen i in, ApJ, 593, 1187?1194, 2003
Heinzel i in. SolPhys, 164,211, 1996
Anzer i in. A&A. 349, 974?984, 1999
Martin, IAU Coll. 167, 419, 1998 (u PR)
Engvold, IAU Coll. 167, 23, 1998 (u PR)
Vial, IAU Coll, 167,175, 1998 (u PR)
Demoulin, IAU Coll, 167, 78, 1998 (u PR)
p. M. Herlender 29 marca 2007
4.1 Eruptywne protuberancje słoneczne.
Tandberg-Hanssen: "The nature of solar prominences", Kluwer, 1995
Rompolt, Hvar Obs. Bull, 14,37, 1990 (u PR)
Vrsnak, IAU Coll, 167, 302, 1998 (u PR)
Foukal, IAU Coll, 167, 446, 1998 (u PR)
Klein et al., A&A,381, 683,2002
Magara,ApJ,653,1499, 2006
p. E. Zahajkiewicz 5 kwietnia 2007
4.2 Korona słoneczna. Emisja w różnych zakresach widma. Struktury, budowa, mechanizmy grzania. Stabilność.
Proszę szczególnie "doczytać":
Aschwanden i in., "THE NEW SOLAR CORONA", Annu. Rev. Astron. Astrophys. 2001. 39, 175 (strony 190-195)
Aschwanden "Physics of the Solar Corona", rozdz. "Coronal Heating"
Aschwanden, "The role of observed..." w Proceedings of the SOHO 15 Workshop - Coronal Heating. 6-9 September 2004, St. Andrews, Scotland, UK (ESA SP-575). Editors: R.W. Walsh, J. Ireland, D. Danesy, B. Fleck. Paris: European Space Agency, 2004., p.97
Erdelyi,R.,PADEU 15,7,2005 - koniecznie
Mackay et al., 2006, ApJ, 641, 577
Phillips,"Guide to the Sun",rozdz.5
Ko et al., ApJ,646, 1257, 2006
Klimchuk "How do we solve the corona heating problem?" w: Proceedings of the SOHO 15 Workshop - Coronal Heating. 6-9 September 2004, St. Andrews, Scotland, UK (ESA SP-575). Editors: R.W. Walsh, J. Ireland, D. Danesy, B. Fleck. Paris: European Space Agency, 2004., p.2
Cox,"Solar Interior and Atmosph.", 1044...,
Cooper, A&A 409, 325 (2003)
p. T. Fąfara 5 kwietnia 2007
4.3 Bilans masy korony słonecznej, Wiatr słoneczny, oddziaływanie wiatru słonecznego z ciałami Układu Planetarnego oraz heliosferą.
Cox "Solar Interior and Atmosphere" (A2427)
Advances in Space Research, Volume 31, Issue 4, -913-918.
Kleimann i in. W: Solar variability: from core to outer frontiers. The 10th ESP MeetingESA SP-506, Vol. 1.
Markus J. Aschwanden i in, Annu. Rev. Astron. Astrophys. 2001. 39:175?210
Eirik Endeve i in. ApJ, 589:1040?1053, 2003
Low i in. ApJ, 594, 1060, 2003
Cox,"Solar Interior and Atmosph.", 1087...,
p. P. Kasprzycki 5 kwietnia 2007
5.1 Koronalne wyrzuty materii.
Kahler, Ann. Rev, Astron. Astrophys. 30, 113, 1992
Svestka, S-Sci. Rev, 95, 135, 2001 (jest u P.R.)
Chen, S-Sci. Rev, 95, 165, 2001
Amari, ApJ, 595, 1231, 2003
Amari, ApJ, 585, 1073, 2003
Gapalswamy, ApJ 586, 562, 2003
Akmal, ApJ 553, 922, 2001
Zhang ApJ 559, 452, 2001
Kay, A&A, 400, 779, 2003
p. M. Herezo 12 kwietnia 2007
5.2 Zmienność Słońca w różnych skalach czasowych. Cykliczność aktywności, przebieg czasowy zmian aktywności. Słońce jako gwiazda.
Cox, "Solar Interior...", p. 781-843 (u PR)
Phillips "Guide to the Sun", rozdz. 9
Usoskin & Mursula, "Solar Variability..." ESA SP-535, p. 25 (u PR)
Badalyan et al, , "Solar Variability..." ESA SP-535, p. 63 (u PR)
Duhau et al, , "Solar Variability..." ESA SP-535, p. 91 (u PR)
Wilson, "Solar and Stellar Activity Cycles" (bibl. A2335) rozdz. 5
Hall at all. The Astronomical Journal, 133, 862, 2007
Hall at all. ApJ, 614, 942, 2004
Orlando et al., A&A 424, 677 (2004) -koniecznie
PaganoMem. S.A.It. Suppl. Vol. 5, 52,2004 (także jest u PR) - koniecznie
p. P. Osadnik 12 kwietnia 2007
5.3 Magnetosfera Ziemi i związki Ziemia-Słońce.
Mergentaler "Słońce-Ziemia" - koniecznie
Duhau et al, , "Solar Variability..." ESA SP-535, p. 91 (u PR)
Krivova et al, , "Solar Variability..." ESA SP-535, p. 275 (u PR) - koniecznie
Muscheler et al, , "Solar Variability..." ESA SP-535, p. 305 (u PR) - koniecznie
Duhau et al, , "Solar Variability..." ESA SP-535, p. 317 (u PR)
Stresnik, "Solar Variability..." ESA SP-535, p. 393 (u PR) - dodatkowo
p. P. Nowak 12 kwietnia 2007
6.1 Instrumenty heliofizyczne naziemne. Filtry wąskopasmowe, spektrografy obrazujace, magnetografy.
Title et al., "Variations of Birefringent filters..." w "Solar Instrumentation...", ed. Dunn( bibl. A 2194), p 326 - koniecznie
Stix "The Sun", (bibl. A 2292) rozdz. 3 cały - koniecznie
Dunn, "Spectrograph's, what next?" w "Solar Instrumentation...",( bibl. A 2194), p 314
Opis teleskopu ATST http://www.astro.uni.wroc.pl/ludzie/rudawy/index_ATST_pl.html
Beckers et al., "Image Reconstruction..." w "Instrumentation for ..." ed. L. Robinson (bibliot. A 2281)
p. M. Cynke-Widalis 19 kwietnia 2007
6.2 Instrumenty satelitarne i satelity heliofizyczne. SOHO, STEREO, RHESSI. Metody wyznaczania temperatury i miary emisji.
"SOHO" manual (u PR) - koniecznie
STEREO: http://stereo.gsfc.nasa.gov/
TRACE: http://trace.lmsal.com/
RHESSI: http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/
Thomas et al, Sol. Phys. 95, p. 323, 1985 - koniecznie
Inhester, "Stereoscopy basics for the STEREO mission" (do pobrania: arXiv:astro-ph/0612649) - koniecznie
p. J. Barcicki 19 kwietnia 2007
6.3 Konwekcja słoneczna w różnych skalach przestrzennych (wielkie komórki konwektywne, superganulacja, granulacja).
Stix "The Sun"(A 2292) rozdz. 6 (Convection) - koniecznie
Chan i in., "Recent developments in solar convection...", w: Cox "Solar Interior" (A 2427) pp. 223-274
Topka i Title "High-res. obs. ..." w: Cox "Solar Interior" (A 2427) pp. 727-747
Krishan "Model of the relationship.." w: Cox "Solar Interior" (A 2427) pp. 1029-1043
Georgobiani et al., The Astrophysical Journal, 657:1157Y1161, 2007 March 10
p. P. Śródka 19 kwietnia 2007
7.1 Metody obserwacji o wysokiej przestrzennej zdolnosci rozdzielczej.
Kellermann i in., Annu. Rev. Astron. Astrophys. 2001. 39, 457
Denker i in., Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 119, 170, 2007
von der Luhe "High spatial res. obs." w: Cox "Solar Interior" (A 2427) pp. 688-726
p. D. Moździerski 26 kwietnia 2007
7.2 Zjawiska falowe w atmosferze Słońca (fale Moretona, oscylacje petli).
Aschwanden "Physics of the Solar Corona", Rozdz. "Propagating MHD waves"
Warmuth i in., A&A 418, 1101 (2004) + literatura z bibliografii tego artykułu
Sparado "Waves and plasma..." w: "Magnetic Fields" ESA SP-448, 1999, p.157 (u PR)
Taroyan i in., The Astrophysical Journal, 659: L173, 2007
Balasubramaniam i in., The Astrophysical Journal, 658, 1372, 2007
Vecchio i in., A&A 461, L1 (2007)
Raymond et al., "UV OBSERVATIONS OF SOLAR CORONAL SHOCKWAVES", Proceedings of the Solar Wind 11 / SOHO 16, "Connecting Sun and Heliosphere" Conference (ESA SP-592). 12 - 17 June 2005 Whistler, Canada. Editors: B. Fleck, T.H. Zurbuchen, H. Lacoste., p.
Rybak i in, A&A 420, 1141 (2004)
Cuntz i in., The Astrophysical Journal, 657, L57, 2007
p. M. Kłopot 26 kwietnia 2007
7.3 Plamy słoneczne. Morfologia, własności fizyczne, ewolucja, grupowanie.
Stix "The Sun"(A 2292) rozdz. 8 (Magnetism) - koniecznie
Jahn "Physical model of the Sunspot" w ASP Conf. Ser. vol. 118, p. 122, 1997 (u PR)
Semel et al., "Active regions, sunspots..." w: Cox "Solar Interior" (A 2427) pp. 844-889
Moreno-Insertis "Multidim. Simulation..." w ASP Conf. Ser. vol. 118, p. 45, 1997 (u PR)
Maltby "Dynamics of the Sunspots" w ASP Conf. Ser. vol. 118, p. 91, 1997 (u PR)
Sobotka "Sunspots..." w ASP Conf. Ser. vol. 118, p. 155, 1997 (u PR)
Zirin "Astrophys. of the Sun" rozdz. 10
p. M. Osadnik 26 kwietnia 2007
8.1 Emisja radiowa Słońca. Wybuchy radiowe typów I-V.
Bruzek "Ilustrated Glossary..."
Gudel Ann.Rev.A&A, 2002,40,217
Bastian Ann.Rev.A&A, 1998, 36, 131
Aschwanden 2002, Sp.Sci.Rev.101
Bastian Ann.Rev.A&A, 1998, 36, 131
Gudel Ann.Rev.A&A, 2002,40,217
Aschwanden 2002, Sp.Sci.Rev.101
Benz et al., 1996, A&A, 305, 970
p. A. Widuch 10 maja 2007
8.2 Długosci aktywne. Przyczyny powstawania, własności, wpływ na obserwowaną cykliczność aktywności Słońca.
Pelt et. al., 2006, A&A, 460, 875
Berdyugina et al., 2006, A&A, 445, 703
Usoskin, A&A 441, 347 (2005)
Berdyugina, A&A 405, 1121 (2003)
Mikhailutsa, SolPhys, vol. 155, no. 2, p. 391, 1994
p. M. Herlender 10 maja 2007
9.1 Aktywność magnetyczna Słońca i gwiazd
Phillips: "Guide to the Sun"
Zirker: "Astrophysics of the Sun"
Stix: "The Sun"
Mem. S.A.It. Suppl. Vol. 5, 52, 2004
Stellar magnetic activity: the solar-stellar connection, I. Pagnano, A&A 431, 329-338 (2005)
Fine structure of the chromospheric activity in Solar-type stars..., W. Lyra et al., A&A 424, 677-689 (2004)
The Sun as an X-ray star...., S. Orlando et al., ApJ, 614:942-946, 2004
The chromospheric activity..., J. Hall et al., The Astronomical Journal, 130, 1231, 2005
Optical and x-ray studies...., J. Pandey et al., ApJ, 545, 1074, 2000
On stellar coronae and solar active regions, J. Drake et. al.,
p. O. Madej 24 maja 2007
9.3 Spikule chromosferyczne
Zirin "Astrophysics of the Sun", rozdz. 7 (szczeg.7.1, 7.2, 7.4, 7.8)
Foukal "Solar Astrophys." rozdz. 9 (szczeg. 9.1)
Christopoulou i in., Solar Physics, v. 199, Issue 1, p. 61-80 (2001)
Sterling, Solar Physics, v. 196, Issue 1, p. 79-111 (2000)
Wilhelm, Astron. Astrophys. 360, 351–362 (2000)
Dara i in., Solar Jets and Coronal Plumes, Proceedings of an International meeting, Guadeloupe, France, 23-26 February 1998, Publisher: Paris: European Space Agency (ESA), 1998, ESA SP-421 . ISBN: 9290926848, p.255
Matsuno i in., Sol. Phys., 1988, 117, 21
Landman, ApJ, 1984, 284, 833-838
a także:
Yamauchi i in., The Astrophysical Journal, 629, 572-581, 2005
Socas-Navarro i in., The Astrophysical Journal, 619, L195-L198, 2005
deWijn i in., "A COMPARISON BETWEEN SPICULES IN H AND CIV" Proceedings of the 11th European Solar Physics Meeting - The Dynamic Sun: Challenges for Theory and Observations, 11-16 September 2005 (ESA SP-596, December 2005), p. 14.1
Lopez Ariste i in., "MAGNETIC FIELDS MEASURED IN SPICULES", Proceedings of the 11th European Solar Physics Meeting - The Dynamic Sun: Challenges for Theory and Observations, 11-16 September 2005 (ESA SP-596, December 2005), p. 21.1
V. Kukhianidze, A&A 449, L35-38 (2006)
p. A. Widuch 24 maja 2007
10.1 Emisja twardego promieniowania w szczytach petli rozbłyskowych (temat zastępczy)
Petrosian i in., "LOOP TOP HARD X-RAY EMISSION", The Astrophysical Journal, 569, 459-473, 2002
Masuda i in, "Spectral Characteristics of Above-the-Looptop..", 2000, Advances in Space Res., 26, 493
Fletcher "Looptop Hard X-ray Sources", 1999, mfsp.conf (SP-448), 693
Somov i in., "Coronal hard...", 1999, mfsp.conf (SP-448), 701
Jakimiec "Turbulent energy...", 1999, mfsp.conf (SP-448), 729
Mariska i in, "Hard and Soft X-Ray Observations of Solar Limb Flares", 1996, ApJ, 459, 815
Aschwanden "Particle acceleration..." 1999, mfsp.conf (SP-448), 1015
p. J. Barcicki 31 maja 2007
10.2 Krótkotrwajace emisje radiwe typu "szpilki radiowe"
Dąbrowski i in., A&A, 434, 1139, 2005
Khan i in., A&A 457, 319, 2006
Xie i in., A&A 395, 243, 2002
Fleishman i in., "Solar Millisecond Radio Spikes: Recent Progress, Current State, Problems for Future" Magnetic Fields and Solar Processes. The 9th European Meeting on Solar Physics, held 12-18 September, 1999, in Florence, Italy. Edited by A. Wilson. European Space Agency, ESA SP-448, 1999. ISBN: 92-9092-792-5., p.1247
Arzner i Benz, arXiv:astro-ph/0503145v1 (Solar Physics, 231, 117, 2005)
Bastian i in., Annu. Rev. Astron. Astrophys. 1998. 36, 131 (patrz lit. pomoc.)
Bruzek, "Ilustrated glossary...", biblioteka
p. M. Fertała 31 maja 2007
10.3 Słonce jako gwiazda
Orlando i in,., A&A 424, 677, 2004
Pagano, Mem. S.A.It. Suppl. Vol. 5, 52, 2004
Hall i in., The Astrophysical Journal, 614, 942 2004
Lyra i in., A&A 431, 329 (2005)
Pandey i in., The Astronomical Journal, 130, 1231, 2005
Phillips "Guide to the Sun" p. 307-313
p. P. Kasprzycki 21 czerwca 2007
14.1 Fotosfera słoneczna - "center-to-limb variation"
"Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics" p. 2650-2654
Phillips "Guide to the Sun" rozdz. 3
Centrone i in., Mem. S.A.It. Vol. 74, 671, 2003
Hestroffer i in., Astron. Astrophys. 333, 338–342 (1998)
Neckel, Sol Phys, 156, 7, 1995
Neckel i in., Sol Phys. 153.91, 1994
p. 04 czerwca 2007
11.1 Wielkoskalowe ruchy materii w fotosferze
Howard et al., "Large scale veloc. fields" w: Cox "Solar Interior" (A 2427) pp. 748-778
Del Moro i in., "3D photospheric velocity field of a Supergranular cell", arXiv:0704.0578v2 [astro-ph]
Rondi i in., "Photospheric flows around a quiescent filament..", Mem. S.A.It. Vol. 78, 114 (2007)
Švanda i in., "Large-scale horizontal flows in the solar photosphere...", A&A 458, 301 (2006)
takze:
Švanda i in., "Mapping of Large-Scale Photospheric Velocity Fields..."., 2005, dysu.confE., 71
p. 07 czerwca 2007
10.2 "Chirality" (skrętność?) włókien (protuberancji)_
Martin "Filament Chirality...." w: "New Perspectives..." ed. D. Webb i in., Astr. Soc. Pac. Conf. Ser. 150, p.419 (u PR)
McAllister i in. "The Skew of..." w: "New Perspectives..." ed. D. Webb i in., Astr. Soc. Pac. Conf. Ser. 150, p.430 (u PR)
Zirker i in. "Are all Prominences..." w: "New Perspectives..." ed. D. Webb i in., Astr. Soc. Pac. Conf. Ser. 150, p.439 (u PR)
Foukal "Chirality..." w: "New Perspectives..." ed. D. Webb i in., Astr. Soc. Pac. Conf. Ser. 150, p.446 (u PR)
Pevtsov i in., ApJ, 595, 500, 2003
p. 07 czerwca 2007
12.1 Drobnoskalowa struktura pól magnetycznych na Słońcu (dywan magnetyczny)
Close i in., "STATISTICAL FLUX TUBE PROPERTIES..." Sol. Phys., 2003, 212, 251
Title i in., "The Sun's Magnetic Carpet", ASP Conf. Ser. 154, 1998, The Tenth Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar Systems and the Sun, Edited by R. A. Donahue and J. A. Bookbinder, p.345
Suarez i in., "QUIET-SUN MAGNETIC FIELDS FROM SPACE-BORNE...", The Astrophysical Journal, 662: L31, 2007
Cheung i in., "Magnetic flux emergence in granular convection...", A&A 467, 703 (2007)
Stenflo "Solar magnetic fields", rozdz.1 (u PR)
p. M. Kłopot 14 czerwca 2007
12.2 Okołobiegunowe obszary Słońca. Wyniki badań sondy Ulysses.
Feldman i in., "On the sources of fast and slow solar wind" J. Geophys. Res. Journal of Geophysical Research, Volume 110, Issue A7 (PR)
Whang i in., "Global structure of the out-of-ecliptic solar wind", J. Geophys. Res., 110, A3, 2005 (PR)
Hick i Jackson, "Three-dimensional solar wind modeling using remote-sensing data", Space Science Reviews, 97, 35-38, 2001
Wimmer-Schweingruber, R. F.,"The composition of the solar wind", Adv. Space Res., 30.1, 23-32, 2002.
Wang i in., The Astrophysical Journal, 653, 708, 2006
Struminsky i in., Advances in Space Research, Volume 38, Issue 3, 2006, Pages 507-515
Riley i in., The Astrophysical Journal, 608, 1100, 2004 - ewentualnie
strona NASA: http:/ /ulysses.jpl.nasa.gov/
strona ESA: http:/ /ulysses-ops.jpl.esa.int/ulysses/cgi-bin/main.pl
p. D. Mazdziarski 14 czerwca 2007
12.3 Bomby Ellermana
Bruzek "Illustrated glossary...", biblioteka
Zachariadis i in, Sol Phys. 108. 227, 1987
Isobe i in., The Astrophysical Journal, 657, L53, 2007
Fang i in., The Astrophysical Journal, 643, 1325, 2006
Schmieder i in., "Flare Genesis Experiment: magnetic topology of Ellerman bombs" w Solar variability: from core to outer frontiers. The 10th European Solar Physics Meeting, 9 - 14 September 2002, Prague, Czech Republic. Ed. A. Wilson. ESA SP-506, Vol. 2. Noordwijk: ESA Publications Division, ISBN 92-9092-816-6, 2002, p. 911 - 914
Georgoulis i in., The Astrophysical Journal, 575, 506, 2002
Dara i in., Astron. Astrophys. 322, 653 (1997)
p. T. Fąfara 14 czerwca 2007
dodat. Kanały włókien (filament channels)
V. Gaizauskas "Filament channels..." w: "New Perspectives..." ed. D. Webb i in., Astr. Soc. Pac. Conf. Ser. 150, p.257 (u PR)
van Ballegooijen i in. "Magnetic Flux..." w: "New Perspectives..." ed. D. Webb i in., Astr. Soc. Pac. Conf. Ser. 150, p.265 (u PR)
Harvey "Filament Channels.." w: "New Perspectives..." ed. D. Webb i in., Astr. Soc. Pac. Conf. Ser. 150, p.269 (u PR)
Mackay i in. "Force-Free Models..." w: "New Perspectives..." ed. D. Webb i in., Astr. Soc. Pac. Conf. Ser. 150, p.286 (u PR)
Li i in., The Astrophysical Journal, 648, 732, 2006
V. Gaizauskas, AJ, 558, 888, 2001
V. Gaizauskas, AJ, 479, 448, 1997
p. M. Poparda 20 czerwca 2007
dodat. Dziury koronalne (struktura, własności, mechanizmy powstawania...)
Raju i in., "THE PHYSICAL CONDITIONS IN A POLAR CORONAL HOLE", THE ASTROPHYSICAL JOURNAL, 543, 1044, 2000
Wilhelm, "Solar coronal-hole plasma densities and temperatures", A&A 455, 697 (2006)
Zhang i in., "MAGNETIC EVOLUTION AND TEMPERATURE VARIATION IN A CORONAL HOLE", The Astrophysical Journal, 655: L113, 2007
Hudsom, "Coronal holes as seen...", 2002, soho..., 11, 342
Wiegelmann i in., "Links between magnetic fields and...", A&A 432, L1 (2005)
Zhang i in., "Polar Coronal Holes During Solar Cycles 22 and 23", Chin. J. Astron. Astrophys. Vol. 5 (2005), No. 5, 531
Raju i in., "COMPARISON OF A CORONAL HOLE AND THE NEARBY QUIET SUN REGION", Proceedings of the SOHO 15 Workshop - Coronal Heating, St. Andrews, Scotland, 6-9 September 2004 (ESA SP-575, December 2004)
p. P. Śródka 20 czerwca 2007
dodat. Efekt Evershed'a (przepływ Evershed'a)
Bruzek "Illustrated glossary...", biblioteka
Georgakilas i in., A&A, 403, 1123 (2003)
Borrero i in., A&A, 436, 333 (2005)
Rimmele i in., The Astrophysical Journal, 646, 593, 2006
Sanchez Almeida i in., The Astrophysical Journal, 658, 1357, 2007
Wiehr w: Third Advances in Solar Physics Euroconference: Magnetic Fields and Oscillations, ASP Conference Series vol.184, p. 86-102. Eds. B. Schmieder, A. Hofmann, J. Staude. ISBN: 1-58381-010-2(1999) (u PR)
p. M. Cynke-Widalis 20 czerwca 2007
13.3 Zacmienia słoneczne (okresowość, warunki występowania...)
Jest jej tyle i tak oczywista, że proszę sobie samemu wybrać....
p. R. Sadowski 21 czerwca 2007
__ Podstawy fizyczne działania i budowa: filtry Lyot'a, spektrograf MSDP, magnetograf (obiecany temat dodatkowy).
Title et al., "Variations of Birefringent filters..." w "Solar Instrumentation...", ed. Dunn( bibl. A 2194), p 326 - koniecznie
Stix "The Sun", (bibl. A 2292) rozdz. 3 cały - koniecznie
Mein i in., "Solar 2D spectroscopy - A new MSDP instrument", 1991, A&A, 248, 669 - koniecznie
Mein i in., "The MSDP of THEMIS: Capabilities, first results and prospects", 2002, A&A, 381, 271
Roudier, T. i in., "Dynamics of solar granulation. I - Processing of MSDP spectra", 1991, A&A, 248, 237
Dunn, "Spectrograph's, what next?" w "Solar Instrumentation...",( bibl. A 2194), p 314
Beckers et al., "Image Reconstruction..." w "Instrumentation for ..." ed. L. Robinson (bibliot. A 2281)
__ __


POWRÓT