140620_orle

Orle. Przesilenie letnie, ale szron rano był.
IMG 4025 IMG 4036 IMG 4045 IMG 4061 IMG 4082 IMG 4090
IMG 4127 IMG 4140 IMG 4149 IMG 4178 IMG 4202 IMG 4215
IMG 4218 IMG 4225 IMG 4234 IMG 4257 IMG 4259 IMG 4261
IMG 4266 IMG 4295 IMG 4308 IMG 4309 IMG 4319 IMG 4330
IMG 4337 IMG 4348 IMG 4356 IMG 4365 IMG 4369 IMG 4375
IMG 4390 IMG 4401 IMG 4405 IMG 4444 IMG 4456 IMG 4484
IMG 4498 IMG 4578 IMG 4647 IMG 4663 IMG 4666 IMG 4678
IMG 4723 IMG 4753 IMG 4759 IMG 4765 IMG 4773 IMG 4779
IMG 4784 IMG 4829 IMG 4863 IMG 4880 IMG 4884 IMG 4890