140220_gredzina

Biodro jeszcze się goi, ale krótki spacer się udał.
140220 01 140220 02 140220 03 140220 04 140220 05 140220 06
140220 07 140220 08 140220 09 140220 10