Spectroscopic and Photometric Observations of Kepler Asteroseismic Targets
"Stellar Pulsation: Challenges for Theory and Observations" 
May 31 – June 5, 2009 Santa Fe, New Mexico, USA

Characterization of Asteroseismic Targets Through Ground-Based Observations
First KASC workshop, Orsay, October 29-31 2007


1000 sols with Spirit
Journal Club 10 November 2006

Kepler poszukuje nowej Ziemi
Ogólnopolskie Spotkania Astronomiczne OSA'2006

Zdjęcia z krańca Wszechświata i początku czasu
Ogólnopolskie Spotkania Astronomiczne OSA'2006

Solution for the 'Solar Model Problem'
Journal Club 28 October 2005

Historyczne obserwacje przejść Wenus
Tranzyt Wenus 8 czerwca 2004


back to main page