Podstawy Astronomii

(ćwiczenia, gr. 2)


uwagi ogólne

termin: czwartki, godzina 15:00

konsultacje: środy, godzina 13:30 - 14:30 i czwartki 16:30 - 17:30 lub, po wcześniejszym umówieniu się emejlowo, inny termin

warunki otrzymania zaliczenia:

 1. aktywny udział w zajęciach - należy przedstawić na ćwiczeniach rozwiązania zadań o sumarycznej liczbie punktów co najmniej 8
 2. przygotowanie do zajęć - należy być na bieżąco z treścią wykładu, a przed zajęciami zapoznać się z listą zadań i przygotować rozwiązania wybranych zadań
 3. zaliczenie kolokwium 'połówkowego' - kolokwium odbędzie się w połowie semestru w przypadku malej aktywności grupy na zajęciach
 4. obecność na zajęciach - w semestrze dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Każda kolejna nieobecność musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. Osoby mające więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione będą musiały je odpracować w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia. W przypadku dużej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych decyzję o możliwości uzyskania zaliczenia podejmie zastępca dyr. do spraw dydaktycznych.

listy zadań

1. semestr:

 1. lista 0
 2. lista 1
 3. lista 2
 4. lista 3
 5. lista 4
 6. lista 5
 7. lista 6

dodatkowe zadanie obserwacyjne dla chętnych

Wyznaczenie odległości do Księżyca prostą metodą fotograficzną: opis

Zadanie można wykonać w grupach dwuosobowych. Przeprowadzone obserwacje i ich wynik proszę opisać w sprawozdaniu i przesłać na mój adres email w formie pliku pdf. Sprawozdanie powinno być napisane tak, aby było jasne dla osoby nie biorącej udział w tym zadaniu.

punktacja, nieobecności (stan na 4.01)

Punktacja nie obejmuje zadań zaczętych i nie skończonych. Punkty za te zadania doliczane są po zakończeniu rozwiązania. Przy aktualizacji punktacji dokonałem drobnych korekt w ocenie trudności niektórych zadań.

osoba (imię.nazwisko.) punkty nieobecności
R.G. 8.5 2
J.K. 11.0 0
M.K. 9.5 0
M.M. 9.5 0
R.M. 10.5 1
N.M. 6.0 1
T.N. 7.5 0
P.P. 6.5 1
Y.S. 5.0 0
J.W. 5.0 0
K.W. 5.0 0