Astrofizyka Układów Planetarnych

(wykład)


uwagi ogólne

termin: środy, godzina 14:30

konsultacje: środy, godzina 13:30 - 14:30 i czwartki 16:30 - 17:30 lub, po wcześniejszym umówieniu się emejlowo, inny termin

egzamin: możliwy jest egzamin w formie ustnej (pytanie-odpowiedź) lub prezentacyjnej (prezentacja na temat wybrany z listy dostarczonej przez wykładowcę)


zagadnienia omówione na wykładzie:

 1. część 1: świat układów planetarnych

 2. część 2: energia i jej przenoszenie

 3. część 3: dynamika układu planetarnego

 4. część 4: budowa wewnętrzna obiektów Układu Słonecznego

 5. część 5: powierzchnie obiektów Układu Słonecznego

 6. część 6: atmosfery obiektów Układu Słonecznego

 7. część 7: plazma i pola magnetyczne w Układzie Słonecznym

 8. część 8: małe ciała Układu Słonecznego, pył międzyplanetarny

zestawy najważniejszych ilustracji do wykładu (pliki zip)

 1. część 1
 2. część 2
 3. część 3
 4. część 4
 5. część 5
 6. część 6

literatura

Informacje o egzaminie

Egzamin można zdać w jednej z poniższych form:

Wymagania odnośnie prezentacji:

Przydział tematów egzaminacyjnych:

osoba (imię.nazwisko.) temat
K.B. komety
P.D. pierścienie planetarne
A.F. --
Be.K. efekty niegrawitacyjne w ruchu małych ciał
Ba.K powstawanie układów planetarnych
P.P. planety karłowate
R.P. powstawanie księżyców
T.R. rezonase orbitalne
V.Z. --

hasłowe rozwinięcie tematów

Pozostałe wolne tematy:

Jak przygotować dobrą prezentację i dobrze ją przedstawić?