Konkurs na stanowisko adiunkta w ZAiAK

Dziekan Wydziału Fizyki I Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Astrofizyki i Astronomii Klasycznej Instytutu Astronomicznego Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Termin zgłoszeń upływa 21 maja 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w Statucie UWr.

Wymagania:

 1. Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
 2. Doświadczenie w pracy naukowej, w szczególności w prowadzeniu obserwacji astronomicznych, redukcji i analizie danych lub modelowaniu. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w astronomii gwiazdowej (zwłaszcza gwiazd pulsujących i układów gwiazdowych), w tym należących do innych galaktyk. Doświadczenie to powinno być udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach oraz wystąpieniami konferencyjnymi.
 3. Biegłość w programowaniu informatycznym, użytecznym w analizie danych i/lub modelowaniu.
 4. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami.
 5. Doświadczenie w akademickiej działalności organizacyjnej i popularyzacji nauki.
 6. Znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i w piśmie.

Kandydaci/ Kandydatki powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz osiągnięć organizacyjnych i popularyzatorskich.
 5. Wykaz publikacji naukowych.
 6. Wykaz wystąpień konferencyjnych.
 7. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 8. Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego.
 9. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.
 10. Inne dokumenty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych.

Wymagane dokumenty powinny zostać dostarczone do Sekretariatu Instytutu Astronomicznego (51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, w godz. 09:00 – 15:00).

Termin składania dokumentów – do dnia 21 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 6 czerwca 2018 r.

Zatrudnienie – od 1 października 2018 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Konkurs na stanowisko adiunkta w ZHiFK nr 2

Dziekan Wydziału Fizyki I Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Heliofizyki I Fizyki Kosmicznej Instytutu Astronomicznego Wydziału Fizyki I Astronomii UWr. Termin zgłoszeń upływa 21 maja 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w Statucie UWr.

Wymagania:

 1. Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
 2. Doświadczenie w pracy naukowej związanej z badaniem przejawów aktywności magnetycznej Słońca udokumento-wane publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi.
 3. Biegłość w programowaniu komputerów oraz doświadczenie w posługiwaniu się programami do przetwarzania i modelowania danych heliofizycznych.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnych obserwacji heliofizycznych teleskopami naziemnymi.
 5. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami.
 6. Doświadczenie w akademickiej działalności organizacyjnej.
 7. Doświadczenie w popularyzacji nauki.
 8. Znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i w piśmie.

Kandydaci/ Kandydatki powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 5. Wykaz publikacji naukowych.
 6. Wykaz wystąpień konferencyjnych.
 7. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 8. Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego.
 9. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.
 10. Inne dokumenty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych.

Wymagane dokumenty powinny zostać dostarczone do Sekretariatu Instytutu Astronomicznego (51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, w godz. 09:00 – 15:00).

Termin składania dokumentów – do dnia 21 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 6 czerwca 2018 r.

Zatrudnienie od 1 października 2018 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Publikacje w roku 2016

ID Autorzy — Źródło — Tytuł
Awasthi A.K., Sylwester B., Sylwester J., Jain R.
The Astrophysical Journal 823, 126, 1-14 [DOI] [arXiv]
Thermal characteristics and the differential emission measure distribution during a B8.3 flare on 2009 July 4
Awasthi A.K., Sylwester B., Sylwester J., Jain R.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 112-115, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI] [arXiv]
Thermal characteristics of a B8.3 flare observed on July 04, 2009
Baade D., Rivinius Th., Pigulski A., Carciofi A.C., Martayan Ch., Moffat A.F.J., Wade G.A., Weiss W.W., Grunhut J., Handler G., Kuschnig R., Mehner A., Pablo B., Popowicz A., Rucinski S.M., Whittaker G.
Astronomy & Astrophysics 588, A56, 1-18 [DOI] [arXiv]
Short-term variability and mass loss in Be stars. I. BRITE satellite photometry of η and μ Centauri
Barylak J., Barylak A., Mrozek T., Podgórski P., Stęślicki M., Ścisłowski D.
Proceedings of the SPIE 10031, 100313W (Proc. of the SPIE Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 29 maja - 6 czerwca 2016, Wilga, Poland, ed.: R.S.Romaniuk) [DOI]
Simulation of Caliste-SO single pixel response
Barylak J., Barylak A., Mrozek T., Stęślicki M., Podgórski P., Netzel H.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 439-441, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI]
Geant4 simulations of STIX Caliste-SO detector's response to solar X-ray radiation
Bąk-Stęślicka U., Gibson S.E., Chmielewska E.
Frontiers in Astronomy & Space Sciences 3, 7, 1-10 [DOI]
Line-of-sight velocity as a tracer of coronal cavity magnetic structure
Berlicki A., Awasthi A.K., Heinzel P., Sobotka M.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 268-277, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI] [arXiv]
White light continuum emission from a solar flare and plage
Carrasco J.M., Burgaz U., Kołaczkowski Z., Mikołajczyk P., Wiersema K., Jordi C., Vilardell F.
The Astronomer's Telegram 9100 [strona AT]
Gaia16alq type Ia SN observed during its maximum
Chmielewska E., Tomczak M., Kołomański S., Mrozek T.
Astronomische Nachrichten 337, 1016-1019 (Proc. of the 12th Potsdam Thinkshop, The Dynamic Sun — Exploring the Many Faces of Solar Eruptive Events, Potsdam, Niemcy, 26-29 października 2015, ed. R.E.Louis, G.Mann, C.Denker) [DOI]
Plasma diagnostics in two kinematic classes of CMEs observed by the Atmospheric Imaging Assembly onboard the Solar Dynamic Observatory
Fletcher L., Berlicki, A., Awasthi A.K., Gronkiewicz D.
Astronomy & Geophysics 57, 6.21-6.23 [DOI]
Recruiting flare hunters for citizen science
Frasca A., Molenda-Żakowicz J., De Cat P., Catanzaro G., Fu J.N., Ren A.B., Luo A.L., Shi J.R., Wu Y., Zhang H.T.
Astronomy & Astrophysics 594, A39, 1-31 [DOI] [arXiv]
Activity indicators and stellar parameters of the Kepler targets. An application of the ROTFIT pipeline to LAMOST-Kepler stellar spectra
Fu J.N., De Cat P., Ren A.-B., Yang X.-H., Catanzaro G., Corbally C., Frasca A., Gray R., Molenda-Żakowicz J., Shi J.-R., Luo A-L., Zhang H.-T., Wu Y.
Proceedings of the IAU Focus Meeting 17, Advances in Stellar Physics from Asteroseismology, Volume 11, Issue A29B (Astronomy in Focus), 686-689, 12-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, eds. C.S. Jeffery, J.A. Guzik, K. Pollard [DOI]
Synergies between spectroscopic and asteroseismic surveys for the Kepler field with LAMOST
Gronkiewicz D., Mrozek T., Kołomański S., Chruślińska M.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 221-223, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI]
Searching for failed eruptions interacting with overlying magnetic field
Grubecka M., Schmieder B., Berlicki A., Heinzel P., Dalmasse K., Mein P.
Astronomy & Astrophysics 593, A32, 1-17 [DOI]
Height formation of bright points observed by IRIS in Mg II line wings during flux emergence
Gryciuk M., Siarkowski M., Gburek S. Podgórski P., Sylwester J., Kepa A., Mrozek T.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 57-59, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI]
Model of flare lightcurve profile observed in soft X-rays
Guzik J.A., Fontes C.J., Walczak P., Wood S.R., Mussack K., Farag E.
Proceedings of the IAU Focus Meeting 17, Advances in Stellar Physics from Asteroseismology, Volume 11, Issue A29B (Astronomy in Focus), 532-535, 12-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, eds. C.S. Jeffery, J.A. Guzik, K. Pollard [DOI] [arXiv]
Sound speed and oscillation frequencies for solar models evolved with Los Alamos ATOMIC opacities
Guzik J.A., Houdek G., Chaplin W.J., Smalley B., Kurtz D.W., Gilliland R.L., Mullally F., Rowe J.F., Bryson S.T., Still M.D., Antoci V., Appourchaux T., Basu S., Bedding T.R., Benomar O., Garcia R.A., Huber D., Kjeldsen H., Latham D.W., Metcalfe T.S., Pápics P.I., White T.R., Aerts C., Ballot J., Boyajian T.S., Briquet M., Bruntt H., Buchhave L.A., Campante T.L., Catanzaro G., Christensen-Dalsgaard J., Davies G.R., Dogan G., Dragomir D., Doyle A.P., Elsworth Y., Frasca A., Gaulme P., Gruberbauer M., Handberg R., Hekker S. Karoff C. Lehmann H., Mathias P., Mathur S., Miglio A., Molenda-Żakowicz J., Mosser B., Murphy S.J., Régulo C., Ripepi V., Salabert D., Sousa S.G., Stello D., Uytterhoeven K.
The Astrophysical Journal 831, 17, 1-22 [DOI] [arXiv]
Detection of solar-like oscillations, observational constraints, and stellar models for θ Cyg, the brightest star observed by the Kepler mission
Hełminiak K.G., Ukita N., Kambe E., Kozłowski S.K., Sybilski P., Ratajczak M., Maehara H., Konacki M.,
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 461, 2896-2913 [DOI] [arXiv]
HIDES spectroscopy of bright detached eclipsing binaries from the Kepler field. I. Single-lined objects
Kahraman Aliçavuş F., Niemczura E., De Cat P., Soydugan E., Kołaczkowski Z., Ostrowski J., Telting J.H., Uytterhoeven K., Poretti E., Rainer M., Suárez J.C., Mantegazza L., Kilmartin P., Pollard K.R.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 458, 2307-2322 [DOI] [arXiv]
Spectroscopic survey of γ Doradus stars. I. Comprehensive atmospheric parameters and abundance analysis of γ Doradus stars
Kępa A., Sylwester B., Sylwester J., Siarkowski M., Mrozek T., Gryciuk M.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 86-88, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI]
Multitemperature analysis of solar flare observed on 2003 March 29
Kołomański S., Mrozek T., Chmielewska E.
Proceedings of the Polish Astronomical Society 3, 104-107, XXXVII Polish Astronomical Society Meeting, Poznań, 7-10 września 2015, ed. A.Różańska, M.Bejger [Strona PTA]
A new insight into X-ray coronal sources of solar flares
Kołomański S., Mrozek T., Chmielewska E.
Central European Astrophysical Bulletin 40, 45-55 [CDS]
(Un)observable structure of coronal X-ray sources
Kozłowski S.K., Konacki M., Sybilski P., Ratajczak M., Pawłaszek R.K., Hełminiak K.G.
Publications of the Astronomical Society of the Pacific 128, 074201, 1-17 [DOI] [arXiv]
Spectroscopic survey of eclipsing binaries with a low-cost échelle spectrograph: scientific commissioning
Mennickent R.E., Otero S., Kołaczkowski Z.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 455, 1728-1745 [DOI] [arXiv]
Interacting binaries W Serpentids and Double Periodic Variables
Mikuła K., Berlicki A., Heinzel P.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 57-59, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI]
Observations and modeling of the ultraviolet emission of solar flares
Molenda-Żakowicz J., De Cat P., Frasca A. Catanzaro G., Ren A.B.
Proceedings of the Polish Astronomical Society, 3, 59-61, XXXVII Polish Astronomical Society Meeting, Poznań, 7-10 września 2015, ed. A.Różańska, M.Bejger [Strona PTA]
The Kepler field of view covered with the LAMOST spectroscopic observations — application of the ROTFIT pipeline to the LAMOST spectra
Molenda-Żakowicz J., De Cat P., Fu J.-N., Ren A.-B., Frasca A., Catanzaro G.
Proceedings of the IAU Focus Meeting 17, Advances in Stellar Physics from Asteroseismology, Volume 11, Issue A29B (Astronomy in Focus), 514-516, 12-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, eds. C.S. Jeffery, J.A. Guzik, K. Pollard [DOI]
The Kepler field of view covered with the LAMOST spectroscopic observations
Moździerski D., Pigulski A.
Proceedings of the Polish Astronomical Society, 3, 98-100, XXXVII Polish Astronomical Society Meeting, Poznań, 7-10 września 2015, ed. A.Różańska, M.Bejger [Strona PTA] [arXiv]
Prospects for the ensemble asteroseismology in young open clusters
Mrozek T., Gronkiewicz D., Kołomański S., Chmielewska E., Chruślińska M.
Central European Astrophysical Bulletin 40, 153-161 [CDS]
Semi-automated method for failed eruptions search in SDO data base: methodology and first results
Mrozek T, Kołomański S.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 74-79, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI]
On the fine structure of solar flare X-ray loop top sources
Mróz P., Wyrzykowski Ł., Rybicki K., Altavilla G., Bakis V., Bendjoya P., Birenbaum G., Blagorodnova N., Blanco-Cuaresma S., Bonanos A., Bozza V., Britavskiy N., Burgaz U., Butterley T., Capuozzo P., Carrasco J.M., Chruślińska M., Damljanovic G., Dennefeld M., Dhillon V.S., Dominik M., Esenoglu H., Fossey S., Gomboc A., Hallokoun N., Hamanowicz A., Hardy L.K., Hudec R., Khamitov I., Klencki J., Kołaczkowski Z., Kolb U., Leonini S., Leto G., Lewis F., Liakos A., Littlefair S.P., Maoz D., Maund J.R., Mikołajczyk P., Palaversa L., Pawlak M., Penny M., Piascik A., Reig P., Rhodes L., Russell D., Sanchez R.Z., Shappee B., Shvartzvald Y., Sitek M., Śniegowska M., Sokolovsky K., Steele I., Street R., Tomasella L., Trascinelli L., Wiersema K., Wilson R.W., Zharkov I., Zoła S., Zubareva A.
The Astronomer's Telegram 9770 [strona AT]
Predicting the 4th caustic crossing in Gaia16aye binary microlensing event
Mulders G.D., Pascucci I., Apai D., Frasca A., Molenda-Żakowicz J.
The Astronomical Journal, 152, 187, 1-8 [DOI] [arXiv]
A super-solar metallicity for stars with hot rocky exoplanets
Ostrowski J., Daszyńska-Daszkiewicz J., Cugier H.
Proceedings of the IAU Focus Meeting 17, Advances in Stellar Physics from Asteroseismology, Volume 11, Issue A29B (Astronomy in Focus), 567-572, 12-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, eds. C.S. Jeffery, J.A. Guzik, K. Pollard [DOI] [arXiv]
Determining the evolutionary stage of HD 163899 on the basis of its oscillation spectrum
Pablo H., Whittaker G.N., Popowicz A., Mochnacki S.M., Kuschnig R., Grant C.C., Moffat A.F.J., Rucinski S.M., Matthews J.M., Schwarzenberg-Czerny A., Handler G., Weiss W.W., Baade D., Wade G.A., Zocłońska E., Ramiaramanantsoa T., Unterberger M., Zwintz K., Pigulski A., Rowe J., Koudelka O., Orleański P., Pamyatnykh A., Neiner C., Wawrzaszek R., Marciniszyn G., Romano P., Woźniak G., Zawistowski T., Zee R.E.
Publications of the Astronomical Society of the Pacific 128, 125001, 1-20 [DOI] [arXiv]
The BRITE Constellation nanosatellite mission: testing, commissioning, and operations
Pigulski A., Cugier H., Popowicz A., Kuschnig R., Moffat A.F.J., Rucinski S.M., Schwarzenberg-Czerny A., Weiss W.W., Handler G., Wade G.A., Koudelka O., Matthews J.M., Mochnacki St., Orleanski P., Pablo B., Ramiaramanantsoa T., Whittaker G., Zocłońska E., Zwintz K.
Astronomy & Astrophysics 588, A55, 1-17 [DOI] [arXiv]
Massive pulsating stars observed by BRITE-Constellation. I. The triple system β Centauri (Agena)
Preś P., Cader-Sroka B., Berlicki A.
Proceedings of the Polish Astronomical Society, 3, 267-269, XXXVII Polish Astronomical Society Meeting, Poznań, 7-10 września 2015, ed. A.Różańska, M.Bejger [Strona PTA]
Astronomy popularization at the University of Wrocław
Siarkowski M., Sylwester J., Bąkała J., Szaforz Ż., Kowaliński M., Kordylewski Z., Płocieniak S., Podgórski P., Sylwester B., Trzebiński W., Stęślicki M., Phillips K.J.H., Dudnik O.V., Kurbatov E., Kuznetsov V.D., Kuzin S., Zimovets I.V.
Experimental Astronomy 41, 327-350 [DOI]
ChemiX: a Bragg crystal spectrometer for the Interhelioprobe interplanetary mission
Stęślicki M., Awasthi A.K., Gryciuk M., Jain R.
Central European Astrophysical Bulletin 40, 133-142 [CDS]
Periodicities in the X-ray emission from the solar corona: SphinX and SOXS observations
Stęślicki M., Sylwester J., Płocieniak S., Bąkała J., Szaforz Ż., Ścigłowski D., Kowaliński M., Hernandez J. Kuzin S., Shestov S.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 450-455, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI]
Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX
Stęślicki M., Sylwester J., Sylwester B., Szaforz Ż., Kordylewski Z., Płocieniak S., Siarkowski M., Phillips K.J.H.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 109-111, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI]
Solar flare soft X-ray spectra from Diogeness observations
Sylwester B., Sylwester J. Phillips K.J.H., Kępa A., Mrozek T.
Proceedings of the IAU, IAU Symposium 320, 80-85, Solar and Stellar Flares and their Effects on Planets, 11-14 sierpnia 2015, Honolulu, HA, USA, ed. A.G. Kosovichev, S.L. Hawley, P. Heinzel [DOI]
High temperature solar flare plasma behaviour from crystal spectrometer observations
Szaforz Ż., Tomczak M.
Central European Astrophysical Bulletin 40, 57-68 [CDS]
The 5 February 2016 solar flare with long quasi-periodic pulsations
Weiss W.W., Fröhlich H.-E., Pigulski A., Popowicz A., Huber D., Kuschnig R., Moffat A.F.J., Matthews J.M., Saio H., Schwarzenberg-Czerny A., Grant C.C., Koudelka O., Lüftinger T., Rucinski S.M., Wade G.A., Alves J., Guedel M., Handler G., Mochnacki St., Orleanski P., Pablo B., Pamyatnykh A., Ramiaramanantsoa T., Rowe J., Whittaker G., Zawistowski T., Zocłońska E., Zwintz K.
Astronomy & Astrophysics 588, A54, 1-10 [DOI] [arXiv]
The roAp star α Circinus as seen by BRITE-Constellation
Wyrzykowski Ł., Leto G., Altavilla G., Bakis V., Britavskiy N., Burgaz U., Butterley T., Carrasco J.M., Dhillon S., Dominik M., Gomboc A., Hardy L.K., Littlefair S.P., Maund J.R., Piascik A., Rhodes L., Sanchez R.Z., Sokolovsky K.V., Steele I., Wilson R.W., Hamanowicz A., Mróz P., Pawlak M., Rybicki K., Sitek M., Mikołajczyk P., Kołaczkowski Z., Street R., Bendjoya P., Bozza V., Dziedzic J., Niczyj K., Nowicki R., Porębski M.
The Astronomer's Telegram 9507 [strona AT]
Gaia16aye is a binary microlensing event and is crossing the caustic again

 

Konkurs na stanowiska adiunkta w ZHiFK nr 1

Dziekan Wydziału Fizyki I Astronomii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Heliofizyki I Fizyki Kosmicznej Instytutu Astronomicznego Wydziału Fizyki I Astronomii UWr. Termin zgłoszeń upływa 21 maja 2018 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w Statucie UWr.

Wymagania:

 1. Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
 2. Doświadczenie w pracy naukowej związanej z badaniem przejawów aktywności magnetycznej Słońca udokumento-wane publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi.
 3. Biegłość w programowaniu komputerów oraz doświadczenie w posługiwaniu się programami do przetwarzania i modelowania danych heliofizycznych.
 4. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami.
 5. Doświadczenie w akademickiej działalności organizacyjnej.
 6. Doświadczenie w popularyzacji nauki.
 7. Znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i w piśmie.

Kandydaci/ Kandydatki powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 5. Wykaz publikacji naukowych.
 6. Wykaz wystąpień konferencyjnych.
 7. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 8. Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego.
 9. Oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.
 10. Inne dokumenty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych.

Wymagane dokumenty powinny zostać dostarczone do Sekretariatu Instytutu Astronomicznego (51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11, w godz. 09:00 – 15:00).

Termin składania dokumentów – do dnia 21 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 6 czerwca 2018 r.

Zatrudnienie od 1 października 2018 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Publikacje w roku 2008

ID Autorzy — Źródło — Tytuł
Bąk-Stęślicka U., Kołomański S., Jakimiec J.
Proc. of the 12th European Solar Physics Meeting, id. 2.99, Freiburg, Niemcy, 8-12 września 2008
Investigation of slow rising LDE flares and associated CMEs
Baran A., Oreiro R., Pigulski A., Pérez Hernández F., Ulla A., Reed M.D.
ASP Conference Series 392, 273-275 (Proc. of the conference Hot Subdwarf Stars and Related Objects, Bamberg, Niemcy, 23-27 lipca 2007, ed. U.Heber, C.S.Jeffery, R.Napiwotzki) [strona ASP]
Results for three-season photometry of Balloon 090100001
Baran A., Pigulski A., O'Toole S.J.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 385, 255-260 [DOI] [arXiv]
Mode identification for Balloon 090100001 using combined multicolour photometry and spectroscopy
Berlicki A., Heinzel P., Schmieder B., Li H.
Astronomy & Astrophysics 490, 315-324 [DOI]
NLTE modelling of the flaring atmosphere above sunspot
Berlicki A., Heinzel P., Schmieder B., Li H.
Proc. of the 12th European Solar Physics Meeting, id. 3.19, Freiburg, Niemcy, 8-12 września 2008
Modelling of the flare observed above sunspot penumbra
Bouabid M.-P., Uytterhoeven K., Miglio A., Montalbán J., Dupret M.-A., Niemczura E., Mathias P., Noels A., Grigahcène A.
Communications in Asteroseismology 157, 290-291 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS]
Preliminary seismic study of the γ Doradus CoRoT target HD 49434
Daszyńska-Daszkiewicz J.
Communications in Asteroseismology 152, 140-153 (Proc. of the First BRITE Workshop, Vienna, Austria, 22-23 maja 2007, ed. K.Zwintz, A.Kaiser) [DOI] [arXiv]
Identifying pulsation modes from two-passband photometry
Daszyńska-Daszkiewicz J.
Communications in Asteroseismology 157, 296 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS]
Contributions of different effects towards the light variations in main sequence pulsators
Daszyńska-Daszkiewicz J., Dziembowski W.A., Pamyatnykh A.A.
Journal of Physics: Conference Series 118, 012024, 1-8 (Proceedings of the 2nd HELAS International Conference, Helioseismology, Asteroseismology and MHD Connections, Göttingen, Niemcy, 20-24 sierpnia 2007, ed. L.Gizon, M.Roth) [DOI]
The photometric method of mode identification for rapidly rotating SPB stars. An application to μ Eridani
Daszyńska-Daszkiewicz J., Wrocław/Warsaw HELAS Team
Communications in Asteroseismology 153, 106-107 [DOI]
Wrocław HELAS Webpage
Gburek S., Mrozek T., Siarkowski M., Sylwester J.
Advances in Space Research 42, 822-827 [DOI]
Spectroscopic analysis of the solar flare event on 2002 August 3 with the use of RHESSI and RESIK data
Heinzel P., Schmieder B., Fárník F., Schwartz P., Labrosse N., Kotrč P., Anzer U., Molodij G., Berlicki A., DeLuca E.E., Golub L., Watanabe T., Berger T.
The Astrophysical Journal 686, 1383-1396 [DOI]
Hinode, TRACE, SOHO, and ground-based observations of a quiescent prominence
Jakimiec J., Tomczak M.
Central European Astrophysical Bulletin 32, 65-70 (Proc. of the 3rd Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Austria, 10-12 października 2007) [CDS]
Quasi-periodic variations in the hard X-ray emission of solar flares
Jakimiec J., Tomczak M., Bąk-Stęślicka U.
Proc. of the 12th European Solar Physics Meeting, id. 2.100, Freiburg, Niemcy, 8-12 września 2008
Investigation of quasi-periodic oscillations with periods P > 120 s in hard X-rays of solar flares
Jerzykiewicz M.
Communications in Asteroseismology 157, 76-81 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS]
Extracting oscillation frequencies from sparse spectra: Fourier analysis
Kołomański S., Karlický, M.
Central European Astrophysical Bulletin 32, 93-100 (Proc. of the 3rd Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Austria, 10-12 października 2007) [CDS]
The interaction and coalescence of a loop-top kernel with a plasmoid
Kołomański S., Preś P.
Proc. of the 12th European Solar Physics Meeting, id. 2.109, Freiburg, Niemcy, 8-12 września 2008
Are soft X-ray loop-top sources diffuse or filamentary?
Kopacki G., Drobek D., Kołaczkowski Z., Połubek G.
Acta Astronomica 58, 373-388 [strona AcA] [arXiv]
Variable stars in the open cluster NGC 7044
Krucker S., Battaglia M., Cargill P.J., Fletcher L., Hudson H.S., MacKinnon A.L., Masuda S., Sui L., Tomczak M., Veronig A.L., Vlahos L., White S.M.
The Astronomy and Astrophysics Review 16, 155-208 [DOI]
Hard X-ray emission from the solar corona
Lenz P., Daszyńska-Daszkiewicz J., Pamyatnykh A.A., Breger M.
Communications in Asteroseismology 153, 40-48 [DOI]
Determination of intrinsic mode amplitudes of the δ Scuti stars FG Vir and 44 Tau
Lenz P., Daszyńska-Daszkiewicz J., Pamyatnykh A.A., Breger M.
Communications in Asteroseismology 157, 334-335 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS]
Observational constraints on intrinsic mode amplitudes of δ Scuti pulsators
Majewska A., Pigulski A., Rucinski S.M.
Communications in Asteroseismology 157, 338-339 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS]
The ongoing campaign on the open cluster h Persei (NGC 869)
Majewska-Świerzbinowicz A., Pigulski A., Szabó R., Csubry Z.
Journal of Physics: Conference Series 118, 012068, 1-5 (Proceedings of the 2nd HELAS International Conference, Helioseismology, Asteroseismology and MHD Connections, Göttingen, Niemcy, 20-24 sierpnia 2007, ed. L.Gizon, M.Roth) [DOI] [arXiv]
Pulsating B-type stars in the young open cluster h Persei (NGC 869)
Mennickent R.E., Kołaczkowski Z., Michalska G., Pietrzyński G., Gallardo R., Cidale L., Granada A., Gieren W.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 389, 1605-1618 [DOI] [arXiv]
The eclipsing LMC star OGLE05155332-6925581: a clue for double periodic variables
Michalska G., Pigulski A.
Journal of Physics: Conference Series 118, 012064, 1-4 (Proceedings of the 2nd HELAS International Conference, Helioseismology, Asteroseismology and MHD Connections, Göttingen, Niemcy, 20-24 sierpnia 2007, ed. L.Gizon, M.Roth) [DOI]
Pulsating components of eclipsing binaries from the OGLE-II galactic data
Molenda-Żakowicz J., Frandsen S., Arentoft T.
Communications in Asteroseismology 157, 341-342 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS]
A Study of δ Scuti stars in open clusters NGC 1817 and NGC 7062
Molenda-Żakowicz J., Frasca A., Latham D.W.
Acta Astronomica 58, 419-431 [strona AcA] [arXiv]
Spectroscopic study of candidates for Kepler asteroseismic targets - solar-like stars
Molenda-Żakowicz J., Frasca A., Latham D., Jerzykiewicz M.
Journal of Physics: Conference Series 118, 012065, 1-7 (Proceedings of the 2nd HELAS International Conference, Helioseismology, Asteroseismology and MHD Connections, Göttingen, Niemcy, 20-24 sierpnia 2007, ed. L.Gizon, M.Roth) [DOI]
Spectroscopic and photometric study of Kepler asteroseismic targets
Molenda-Żakowicz J., Frasca A., Latham D., Jerzykiewicz M., Bazot M.
Memorie della Società Astronomica Italiana 79, 644-648 (Proc. of the conference XXI century challenges for stellar evolution, Cefalu, Sycylia, Włochy, 29 sierpnia - 2 września 2007, ed. S.Cassisi, M.Salaris) [CDS]
Kepler primary asteroseismic targets - ground-based study
Moskalik P., Kołaczkowski Z.
Communications in Asteroseismology 157, 343-344 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS] [arXiv]
Nonradial modes in classical cepheids
Mrozek T.
Central European Astrophysical Bulletin 32, 85-92 (Proc. of the 3rd Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Austria, 10-12 października 2007) [CDS]
TRACE and RHESSI observations of a failed eruption of a magnetic flux rope and oscillating coronal loops
Narwid A., Pigulski A., Kołaczkowski Z.
Communications in Asteroseismology 157, 347-348 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS]
Main sequence pulsating stars in the galactic disk
Niemczura E.
Communications in Asteroseismology 157, 351-352 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS]
Atmospheric parameters of the β Cephei star HD 167743
Oreiro R., Baran A., Pérez Hernández F., Ulla A., Pigulski A.
ASP Conference Series 392, 277-284 (Proc. of the conference Hot Subdwarf Stars and Related Objects, Bamberg, Niemcy, 23-27 lipca 2007, ed. U.Heber, C.S.Jeffery, R.Napiwotzki) [strona ASP]
Comparing the observed frequencies of Balloon 09010001 with theoretical modes of oscillation
Pigulski A., Pojmański G.
Astronomy & Astrophysics 477, 907-915 [DOI] [arXiv]
β Cephei stars in the ASAS-3 data. I. Long-term variations of periods and amplitudes
Pigulski A., Pojmański G.
Astronomy & Astrophysics 477, 917-929 [DOI] [arXiv]
β Cephei stars in the ASAS-3 data. II. 103 new β Cephei stars and a discussion of low-frequency modes
Radziszewski K., Rudawy P.
Annales Geophysicae 26, 2991-2997 (Proc. of the conference SOHO 20 - Transient events on the Sun and in the heliosphere, Gent, Belgia, 27-31 sierpnia 2007, ed. E. Robbrecht, J.-F. Hochedez, B. Fleck, J. Gurman) [DOI] [arXiv]
Sizes of flaring kernels in various parts of the Hα line profile
Rudawy P., Siarkowski M., Falewicz R.
Proc. of the 12th European Solar Physics Meeting, id. 3.51, Freiburg, Niemcy, 8-12 września 2008
Comparison of modeled and observed Yohkoh BCS spectra of some single loop solar flares
Saesen S., Pigulski A., Carrier F., DeRidder J., Aerts C., Handler G., Narwid A., Fu J. N., Zhang C., Jiang X. J., Kopacki G., Vanautgaerden J., Stęślicki M., Acke B., Poretti E., Uytterhoeven K., DeMeester W., Reed M. D., Kołaczkowski Z., Michalska G., Schmidt E., Østensen R., Gielen C., Yakut K., Leitner A., Kalomeni B., Prins S., Van Helshoecht V., Zima W., Huygen R., Vandenbussche B., Lenz P., Ladjal D., Puga Antolín E., Verhoelst T., Niarchos P., Liakos A., Lorenz D., Dehaes S., Reyniers M., Davignon G., Kim S.-L., Kim D. H., Lee Y.-J., Lee C.-U., Kwon J.-H., Broeders E., Van Winckel H., Vanhollebeke E., Raskin G., Blom Y., Eggen J. R., Beck P. G., Puschnig J., Schmitt L., Gelven G. A., Steiniger B., Drummond R.
Journal of Physics: Conference Series 118, 012071, 1-5 (Proceedings of the 2nd HELAS International Conference, Helioseismology, Asteroseismology and MHD Connections, Göttingen, Niemcy, 20-24 sierpnia 2007, ed. L.Gizon, M.Roth) [DOI]
Photometric multi-site campaign on massive B stars in the open cluster χ Persei (NGC 884)
Siarkowski M., Falewicz R., Kępa A., Rudawy P.
Annales Geophysicae 26, 2999-3005 (Proc. of the conference SOHO 20 - Transient events on the Sun and in the heliosphere, Gent, Belgia, 27-31 sierpnia 2007, ed. E. Robbrecht, J.-F. Hochedez, B. Fleck, J. Gurman) [DOI] [arXiv]
Diagnostic of the temperature and differential emission measure (DEM) based on Hinode/XRT data
Stęślicki M.
Journal of Physics: Conference Series 118, 012075, 1-7 (Proceedings of the 2nd HELAS International Conference, Helioseismology, Asteroseismology and MHD Connections, Göttingen, Niemcy, 20-24 sierpnia 2007, ed. L.Gizon, M.Roth) [DOI]
Pulsating stars in the region of Carina Nebula
Stęślicki M., Pigulski A.
Communications in Asteroseismology 157, 371-372 (Proc. of the Wrocław HELAS Workshop Interpretation of Asteroseismic Data, Wrocław, Poland, 23-27 czerwca 2008, ed. M.Breger, W.Dziembowski, M.Thompson) [CDS]
PMS δ Scuti stars in the region of Carina Nebula
Tomczak M.
Proc. of the 12th European Solar Physics Meeting, id. 2.104, Freiburg, Niemcy, 8-12 września 2008
Partially occulted flares versus disk flares in YOHKOH database
Tomczak M.
Central European Astrophysical Bulletin 32, 59-64 (Proc. of the 3rd Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Austria, 10-12 października 2007) [CDS]
Progressive spectral hardening in YOHKOH HXT flares
Uytterhoeven K., Mathias P., Poretti E., Rainer M., Martín-Ruiz S., Rodríguez E., Amado P.J., Le Contel D., Jankov S., Niemczura E., Pollard K.R., Brunsden E., Paparó M., Costa V., Valtier J.-C., Garrido R., Suárez J.C., Kilmartin P.M., Chapellier E., Rodríguez-López C., Marin A.J., Aceituno F.J., Casanova V., Rolland A., Olivares I.
Astronomy & Astrophysics 489, 1213-1224 [DOI] [arXiv]
The γ Doradus CoRoT target HD 49434. I. Results from the ground-based campaign
Zapiór M.
Proc. of the 12th European Solar Physics Meeting, id. 3.15, Freiburg, Niemcy, 8-12 września 2008
Determination of true 3D trajectories of filaments' knots